Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 4 Ilość ocen: 20

Niezła reklama.....

Tak tez można zareklamować różne produkty.....
http://producten.hema.nl/

Niezła reklama.....
 • Obecnie 4 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 3,9/5 (20)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Na Romana - wspominkowo

Cisza jakas tu grobowa.
Jedza znikła. Fly sie schował.
Ja sam jeden na tym polu
Jak asinus asinorum
Chyba zeby sie pochwalic
Pisze to cum grano salis.
Kłótni wiła się tu rzeka.
Teraz ad calendas Graecas
Odłożona byc się zdaje.
Czyzby "mane, thekel, fares"?
A la guerre comme a la guerre..
Pustka cicha - marny żer.
Choc cum tacent, clamant
Cóż nam cisza powie sama?
Gdym do wojny szukał wiktu
Ech! Horribile dictu!
Patrze! O impos animi!
Fly ma disiaj imeniny!?
I wojenna ma potencja
Padła cum debita reverentia..
Miły spór da lana caprina
Choć się czasem pieni ślina.
Zyj wiec ad multos annos.
Życiu nie daj wodzić za nos.
Lux in tenebris niech Cie wiedzie.
Choc Robaki i tak w przedzie.
Obyś sie podobał niebu
Cum gais, boris et graniciebus.
I nie będzie referendum.
Nunc est bibendum!!

Na Romana
 • Obecnie 4 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 3,8/5 (6)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Artykuły/Etyka i Prawo/Posłanie do Delegatów na Zjazd PZW 

Posłanie do Delegatów na Zjazd PZW

Ocena: 0 
Ilość ocen: 0 
 Ilość wyświetleń: 19320 
Komentarzy: 105 
ID: 15523 
Węzeł: 11700 

Koleżanki i Koledzy wędkarze!

Od kilku lat za pośrednictwem Internetu, który ułatwia nam nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów, dyskutujemy o stanie polskich wód i o koniecznych zmianach dostosowujących polskie wędkarstwo do wymogów współczesności. Odpowiadając na apel Prezesa ZG zamieszczony na stronie internetowej www.zgpzw.pl cyt. "...Z Waszej strony, szacowni członkowie PZW i sympatycy wędkarstwa, oczekujemy aktywnego, życzliwego i konstruktywnego dialogu, sugestii i podpowiedzi, które powinny służyć wszystkim wędkarzom...." przygotowaliśmy te właśnie sugestie i podpowiedzi w formie posłania do delegatów na XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów PZW.

Klub Wędkujących Internautów wraz z osobami zaprzyjaźnionymi spoza klubu, przygotował ten tekst, zawierający najważniejsze naszym zdaniem sugestie. Chcemy, by to posłanie było wspólnym głosem. Wasze podpisy pod niniejszą petycją są INDYWIDUALNE, choć nie jest wykluczone podpisanie tej petycji także przez osoby upoważnione w imieniu stowarzyszeń czy klubów wędkarskich.

Obserwując dyskusje na wielu portalach wędkarskich staraliśmy się zamieścić w tekście konkluzje z tych właśnie dyskusji. Nie piszemy o stanie faktycznym jaki jest, bo to każdy wie, piszemy o kierunkach naprawy, które powinna nakreślić najwyższa władza w PZW, jaką jest właśnie Krajowy Zjazd Delegatów.

Jeśli popierasz posłanie do delegatów PZW, zagłosuj następująco:
1. Przczytaj petycję, pod jej tekstem kliknij na dodaj wypowiedź, napisz "popieram" i podpisz imieniem i nazwiskiem,
2. W ankiecie kliknij TAK,
3. Wejdź na stronę petycje.pl i podpisz imieniem i nazwiskiem podając miejscowość i adres e-mail. Odbierz e-mail z linkiem do weryfikacji podpisu i kliknij w ten link.

Podpisane przez ciebie posłanie dotrze do Delegatów i do ZG jako twój głos za korzystnymi zmianami w polskim wędkarstwie. Wykorzystaj tą szansę.

Wodom Cześć!

Petycja do Delegatów na Zjazd PZW

Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego skupieni wokół internetowych witryn poświęconych wędkarstwu z wielką uwagą i troską oczekiwać będą wyników obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. Życzymy odwagi w podejmowaniu reformatorskich decyzji zmierzających do poprawy istniejącego stanu rzeczy. Z uznaniem i radością przyjmiemy oraz poprzemy nadanie impulsu zmianom, które stworzą szansę na odrodzenie się naszej organizacji i nade wszystko naszych wód.

Wszyscy pragniemy, aby wędkarstwo w Polsce stało na wysokim poziomie. Dzisiejsze realia wymagają od nas byśmy byli dobrymi gospodarzami. Nasza gospodarka nie może być rabunkowa, a uprawianie naszego hobby nie może wpływać negatywnie na wielkość populacji ryb. Potrzebujemy rozwiązań, które sprawią, że dobre warunki wędkowania będą dostępne dla wszystkich osób, które swoją pasję chcą uprawiać w zgodzie z prawem i etyką wędkarską. Jednocześnie takich, które poprawią świadomość i poczucie odpowiedzialności każdego wędkarza za użytkowane wody i za stowarzyszenie, którego jest członkiem. Każdy bowiem musi pamiętać o tym, że wody są żywą cząstką Przyrody, że te wody nie są nasze, że jesteśmy tylko ich gospodarzami, a przyszłe pokolenia rozliczą nas z obecnie podejmowanych działań i decyzji.

Koledzy Delegaci!
W Waszych rękach są możliwości bezpośredniego działania w okręgach, także w Waszych rękach, jako Zjazdu Krajowego, jest przyjęcie ogólnych założeń dla tego działania. Zjazd jest tą unikalną sytuacją, kiedy przedstawiciele okręgów z całej Polski mogą wymienić doświadczenia, ocenić efekty prowadzonej działalności i wyselekcjonować przykłady dobrych rozwiązań, na których można się wzorować.

Wyrażając troskę o nasze wody, a także o przyszłość polskiego wędkarstwa pragniemy przekazać Wam nasze oczekiwania wypracowane w toczących się od dwóch lat dyskusjach na najbardziej dostępnym forum jakim są tematyczne strony internetowe. Oczekujemy:

 • Otwartej i sprawnej polityki informacyjnej wewnątrz Związku oraz płynnej komunikacji między wszystkimi szczeblami organizacyjnymi PZW, a wędkarzami. Uznajemy Internet za idealne medium do takiej komunikacji, niezbędnej w stowarzyszeniu, którego członkowie podejmują działania na terenie całego kraju.
 • Wobec zmiany stanu prawnego użytkowania wód i zmiany użytkowników wielu obwodów rybackich uznajemy za niezbędną czytelną, dostępną dla każdego formę identyfikacji wód PZW w kraju, (wykazów użytkowanych obwodów rybackich oraz utworzonych w nich łowisk) publikowanych także w Internecie.
 • Zróżnicowania łowisk oraz zasad ich zagospodarowania i użytkowania w zależności od ich charakteru przyrodniczego i wykorzystania społecznego, w tym także programowego tworzenia łowisk, na których obowiązuje zasada wypuszczania złowionych ryb, a także tworzenia mateczników, gdzie obowiązywałby całkowity zakaz połowu przy utrzymanej ochronie ryb w celu wspierania dzikich populacji i naturalnego rozrodu ryb.
 • Urealnienia wysokości składek i opłat, w oparciu o ekonomiczny i przyrodniczy bilans prowadzenia każdego łowiska lub zespołu łowisk, przy uwzględnieniu celów i efektów prowadzenia łowisk wyrażonych w postaci mierzalnych, monitorowanych kryteriów (np. średni dzienny połów wędkarski, liczba wędkarzy łowiących), oraz z uwzględnieniem niezbędnych działań ochronnych i gospodarczych.
 • Oparcia zasad gospodarowania o rachunek efektów, a nie kosztów i nakładów. Stosowania najbardziej efektywnych ekonomicznie i przyrodniczo metod gospodarczych, przynoszących najlepsze efekty w poszczególnych łowiskach.
 • Wpływania na ograniczenie nadmiernej presji wędkarskiej na łowiska poprzez uzależnienie wysokości składek na zagospodarowanie i ochronę wód od ilości dni przeznaczonych na wędkowanie w powiązaniu ze specyfiką konkretnego łowiska.
 • Dostosowania limitów dziennych zabieranych ryb na wszystkich wodach oraz dostosowania presji i eksploatacji wędkarskiej do profilu gospodarowania w obwodzie rybackim i możliwości eksploatacji wody.
 • Zmiany charakteru Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb i przekształceniu go w ramowe zasady, delegujące szczegółowe regulacje do zróżnicowanych regulaminów łowisk, dostosowanych do lokalnych warunków.
 • Pełnego wykorzystania rejestracji połowów m.in. do pokazywania efektów działań gospodarczych, kosztów uzyskania ryb w wyniku tych zabiegów, kierunków presji wędkarskiej i ciągłego doskonalenia zasad rejestrowania połowów oraz druków rejestrów opracowywanych dla wszystkich okręgów. Utworzenia na ich podstawie krajowej bazy danych.
 • Ograniczenia sieciowych odłowów rybackich na wodach PZW wyłącznie do odłowów interwencyjnych, regulacyjnych lub odchwaszczających, uzasadnionych potrzebami utrzymania właściwej struktury ichtiofauny.
 • Zwiększenia wymagań wobec członków obecnych i przyjmowanych, szczególnie pod względem znajomości i przestrzegania Ustaw, rozporządzeń, Statutu i regulaminów, co wiąże się z poważnym traktowaniem egzaminów na kartę wędkarską.
 • Widocznej i skutecznej reprezentacji interesów polskich wędkarzy wobec władz państwowych i samorządowych.
 • Inicjatywy w opracowaniu lub nowelizacji aktów prawnych dotyczących gospodarki wodnej a także przede wszystkim ochrony wód przed grabieżą.
 • Planu wykorzystania funduszy UE dla poprawy stanu środowiska.
 • Niezbędnych reform struktur i Statutu Związku pozwalających mu na skuteczne funkcjonowanie w obecnych realiach, w tym wprowadzeniu zapisu o limicie kadencji władz.

Potrzeby te są dostrzegane, podzielane i akceptowane przez wielotysięczną rzeszę wędkarzy, którzy poprą działania zmierzające do poprawy obecnego stanu rzeczy oraz deklarują chęć wspierania słowem i czynem wszelkich postępowych działań, podejmowanych przez NOWE władze NASZEGO związku.

Liczymy na Was!

Czy popierasz?

Czy popierasz petycję skierowaną do Delegatów na Zjazd PZW?

Tak

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   

Gdzie jest pstrąg,lipień,kleń oraz "biała ryba"z rzeki Skory płynącej przez Chojnów.Gdzie jest leszcz,sandacz i krąp poszukiwany przez wielu wędkarzy w małych zbiornikach tzn.stawach,gliniankach?

Początek

Zabrakło jednego punktu w petycji:
- doprowadzić do pełnej świadomości etycznej i ekologicznej wędkarzy
a zrobić to można przez wysłanie w teren wszyskich działaczy wędkarskich i ekologicznych po uprzednim przeszkoleniu z zadaniem świadomego kontrolowania i karania WSZYSKICH użytkowników wód (a wędkarzy w szczególności) by łowili tyko ryby wymiarowe, by łowili tylko ryby poza okresem ochronnym, by łowili tylko tę ilość ryb, którą są w stanie zjeść sami na kolację (bez teścuiowej, teścia, sąsiadów, żony, dzieci i innych), by nie zaśmiecali brzegów i wody, by ognisk nie rozpalali byle gdzie, by szanowali cudzą własność (konstytucja), by szanowali prawa innych do ciszy, spokoju i prawa do wypoczynku i tak dalej a można bez końca.

Początek

Popieram
Sebastian Caban

Początek

W oczekiwaniu,na wyjazd nad wodę.

Witam serdecznie , może w końcu coś się < ruszy >. " POPIERAM ". Pozdrawiam
Adam Hołowczak.

Początek

Popieram
Paweł Obmiński

Początek

Mateusz Kuształa

Początek

czy Wy nie widzicie, że Polaka trzeba trzasnąć w pysk żeby coś do niego dotarło? Przecież te betony ze Związku mają serdecznie w dupie nasze petycje i ileś-tam podpisów poparcia! Ile już było takich akcji i co to dało? Nic! I dalej tak będzie!
Jestem pewien, że ten stary pryk Grabowski (kto go wybierał?!) umiera ze śmiechu czytając te "posłania".
Ktoś mi kiedyś podsunął pomysł na rozwiązanie problemów dręczących nasz rząd. Rozwiązanie jest proste - możliwość odwołania delikwenta/delikwentów jeżeli nie spełniają obietnic, lub po prostu źle sprawują władzę - i to jeszcze przed upływem kadencji. Coś takiego można by przenieść na nasz, wędkarski grunt. Albo, do cholery, uderzyć tych cwaniaków po kieszeni. Oni sobie doskonale zdają sprawę, że my sobie tylko coś tam gadamy pod nosem a po Nowym Roku i tak grzecznie pójdziemy do kasy i zapłacimy haracz. Błąd! Ja im już nigdy nie zapłacę, i Wam radzę to samo. Tylko w ten sposób coś może do nich dotrzeć.
Czy gdybyście zapłacili w sklepie za puszkę piwa, a ona okazała by się pusta odeszlibyście i nic nie powiedzieli? Bo ja bymrzucił nią sprzedawcę w pysk.
Wiecie dlaczego w cywilizowanych krajach publikowanie nazwisk/danych pijanych kierowców daje efekt? Bo oni się tego wstydzą. I tutaj też trzeba siepać nazwiskami na prawo i lewo. Nie małym druczkiem, ale wielkimi literami podkreślone na czerwono.
Puenta jest taka: PO DOBROCI, PETYCJAMI, POSŁANIAMI NIC NIE ZDZIAŁAMY BO ONI NAS OD ZAWSZE OLEWALI. TRZEBA RADYKALNYCH DZIAŁAŃ I ZDECYDOWANYCH KROKÓW!!

Początek

Poperam

Początek

Łukasz Szramiak

Początek

Popieram

Początek

Ja równiez pragnę wyrazić swoje poparcie. Paweł Deska pdeska@wp.pl

Początek

W pełni popieram

Początek

Popieram w pełni petycję

Początek

Jestem za!! teraz większość ludzi wykupuje jeziora. A żeby łapać trzeba oddzielnie płacić to jest poprostu pezsensu.Gorzej jest niż w polityce...!!!!!:[

Początek

Jeżeli płacimy składki, to mamy prawo wiedzieć na co idą te pieniądze (oprócz kieszeni prezesa i spółki)
A poza tym coraz więcej wód przechodzi w ręce prywatne i kozystając z nich trzeba oddzielnie płacić
Szkoda słów...

Początek

Jarek Krystkowiak

Początek

No cóż, czas leci i NIESTETY wychodzi na to, że to ja mam rację. Jurek napisał kiedyś, że widzę sprawy przez pryzmat moich lokalnych związkowych problemów. Okazuje się, że one znakomicie odzwierciedlają ogólną sytuację w związku. Przez 6 lat prowadziłem koło i opiekowałem się kilkoma jeziorami udowadniając, że można wiele zmienić na lepsze. Robiłem to wbrew logice o zdrowemu rozsądkowi, bo chorym jest kiedy kilka osób pracuje tyle samo stara się niszczyć efekt tej pracy i zniechęcać tych co działają a milcząca większość przygląda się z boku. Niestety wszystko ma swój kres, ludzka cierpliwość i poświęcenie też. Czas na terapię wstrząsową. Na najbliższym zebraniu podziękuję kolegom za współpracę. Co się stanie, wiem doskonale. Przykro będzie patrzeć jak niszczy się dorobek 6 lat, ale widocznie tak trzeba. My Polacy potrafimy tylko coś budować na ruinach. A co do apelu, to mam taki pomysł aby skierować go do zjazdu w 2009 roku. Idę o zakład, że postulaty będą aktualne a jest szansa na uzbieranie większej ilości odpisów

Początek

Jarosław Szczepaniak

Jarosław Szczepaniak.

Początek

Jezeli jest pan w posiadaniu takiego listu to proszę go tu opublikować .Ja bym tak zrobił

Początek

większośc tej petcji odnosi sie do Was/nas/ na dole bo niby co delegaci mogą zmienić jeżeli my sami nie zmienimy nic w okręgach i kołach.Poza tym taki będzie zjazd jakich wybrakiście delegatów i na nic ta petycja jeżeli nie przepytaliscie delegatów wczesniej , a z mojej obserwacji wynika ze nie będzie najlepiej.Niemniej jednak zapraszam do dyskusji może coś się z tego urodzi.
Józef Piotrowski

Początek

Tu nie ma co popierać najwyższy czas zlikwidować ten pseudo związek z panem Grabowskim i stworzyć nową organizację z zakazem uczestnictwa we władzach dotychczasowych dożywotnich etatowych pseudodziałaczy. Jestem członkiem PZW od 34 lat ale w tym roku zapłaciłem ostatnią składkę. Wędkować nie przestanę, tylko wykupię pozwolenie u innych gospodarzy łowisk. Z żalem to robię ale nie mogę już utrzymywać darmozjadów, którzy członków związku mają wiadomo gdzie a z naszych opini się śmieją. Sam pisałem kilkakrotnie do pana Grabowskiego, raz mi odpowiedział ironicznie kpiąc ze mnie.

Początek

Popieram. niech stanie sie cud.

Początek

Czas na zmiany jakościowe w PZW-popieram
Stefan Tomkowicz

Początek

Popieram

Początek

Michał Sopiński

Wciąż, może naiwnie, wierzę.
Michał Sopiński - PZW Łódź

Początek

POPIERAM!!!!!!!!

Łukasz Marczyński.

Początek

Popieram.
Hubert Nartowski

Początek

Zdecydowanie popieram.
Aleksander Monseu

Początek

Grzegorz Szymański "ENERGETYK" ( Nie wiem czy mój głos się liczy, w tym roku nie opłaciłem składki w kole )

Początek

Jestem za. Pozdrowionka

Początek

Bartosz Burski

Początek

Koło nr 27 "ENERGETYK'

Początek

Przepraszam , że tak późno ale jestem 100% za! Czas na zmiany jesteśmy jedyną organizacją w której nie dokonały się reformy i temu jesteśmy winni my wędkarze , zacznijmy od siebie , moje koło jest przykładem , że można...

Tomasz Wojda

Początek

Popieram.
Robert Hamert Prezes Koła PZW "Okoń"

Początek

Dotychczasowe poparcie jakie uzyskuje apel do delegatów, ociera się o kompromitacje z czego bardzo ucieszy sie spora część delegatw Mnie to nie dziwi bo znam związkowe realia i wędkarska brać. Pewnie dlatego mam spory dystans do pobożnych życzeń Jurka Kowalskiego. Niestety klepanie po 1000 x jak być powinno i te nieliczne pozytywne przykłady nie zmienną jeszcze długo sytuacji w polskim wędkarstwie. Taki jest stan na dzień dzisiejszy i trzeba tą smutną prawdę przyjąć. Reszta jak w tytule

Początek

Popieram
Marek Sobstyl KWI

Początek

Piotr Lubiarz

Początek

Tomek Sieradzan . Popieram

Początek

Dariusz Śnieżek

Początek

Marek Wrzaszcz

Początek

Jarek Łuczak

Początek

Kamil Kusmierski. Popieram.

Początek

Popieram. Popieram swoim podpisem na petycje.pl , popieram od lat swoimi bazgrołami w WŚ. Popieram każde działanie, które może zmienić obecną tragiczną sytuację na polskich wodach.
pozdro
Darek Dusza

Początek

Słabiutko coś z tymi podpisami pod petycją. Petycja już chwile wisi a podpisów jak na lekarstwo. Czy to wynika z niechęci do podpisywania się imieniem i nazwiskiem? Czy poprosu wielu ludzi uważa, że to nic nie zmieni? Przeciez zawsze moża spróbować, to nic nie kosztuje, a coś trzeba zrobić z tym całym syfem jaki jest wokół wędkarstwa!!

Początek

Franz

..zdecydowanie i w calej rozciągłości.

Początek

Popieram

Początek

popieram

Początek

Popieram postulaty zawarte w petycji!

Początek

Wojtek Relidzyński, Częstochowa.

Początek

Popieram!!! Jakub Kulczycki

Początek

Sebastian Pietrykowski

Popieram w całej rozciąglośći::))

Początek

popieram jak najbardziej

Początek

Popieram rękami i nogami!!!!!

Początek

Popieram w pełni przesłanie do delegatów.

Początek

Popieram posłanie od Delegatów na Zjazd PZW

Początek

Adam Deptuła

Początek

Krzysztof Komoszka

Popieram w całej rozciągłości.
Krzysztof Komoszka

Początek

W 100% jestem za

Początek

W pełni popieram
Kazimierz Sakson
PZW - Koło

Początek

tak popieram w całej rozciagłosci - sylwester andrusiak

Początek

Piotr Potrzebowski

Początek

POPIERAM

Z. Woźniak

Początek

Jestem w 100 % za -- macie moje poparcie , coś się powinno zmienić. Postrożny Tomasz - ŻYWIEC

Początek

Oczywiście popieram!

Tomasz Karnasiewicz
członek PZW

Początek

www.facebook.com/plywadelko

Oczywiście że popieram, chociaż trudno będzie to wprowadzić w życie. Ale po to są trudności, żeby je przezwyciężać. Przepraszam, że przypomnę swoje stare wypociny ale pasują do tego posłania.

Marzenia

Bardzo chciałbym doczekać
tak wspaniałych czasów,
kiedy to nie zniszczą,
ni brzegów, ni lasów.
Gdy przyroda sama
zrobi co potrzeba,
ryba złoży ikrę
wśród zwalonego drzewa.
Kiedy w lesie bezpieczne
będzie dzikie zwierzę,
kiedy głupie decyzje
znikną na papierze.
Wymyśla głupoty
„cymbał” jeden z drugim,
a potem się odznaczy
za dobre zasługi.
Zniszczyć bardzo szybko
czy Pilica, czy Raba,
każda ich decyzja
do kibla się nada!
Dobrać im się do skóry
moja wielka ochota
lecz trudno wyrwać „beton”
z tak głębokiego błota.

czapek

Początek

Popieram
Artur Wysocki

Początek

Popieram. Tekst w stu procentach ujmuje to co powinien. Szczególnie podoba mi się fragment o urządzeniu tarlisk.

Początek

Oczywiście popieram. Musi się coś zmienić.
Paweł

Początek

Popieram i przyczynię się (w miarę moich skromnych możliwości) do rozpowszechnienia.

Aczkolwiek będąc pesymistą nie wierzę szczególnie w skuteczność...

Początek

Petycja jest OK, chociaż nie ze wszystkimi dezyderatami się zgadzam. Tu też dostrzegam tendencję do komercjalizacji, naszego amatorskiego, wędkarstwa. Płacimy za ten sport dużo, a zanosi się, że będziemy płacili jeszcze więcej. Moim zdaniem, amatorskie wędkowanie powinno być powszechnie dostępne, i tym bogatym, i tym biednym. ( nie wykluczam tu spraw związanych z przestrzeganiem prawa i utrzymaniem reżimu organizacyjnego) No cóż? Przyszły Nowe czasy.
Zawsze z dużym niepokojem patrze na sposób uprawiania rybołówstwa zawodowego na mazurskich jeziorach. Szkoda, że w petycji nic nie ma na ten temat. A jest o czym porozmawiać. Jeszcze parę lat, i dzierżawcy jezior doprowadzą je do całkowitego wyjałowienia z zasobów rybnych. A przecież to na jeziorach następuje największa rozrodczość niemalże wszystkich gatunków ryb. Wszystkie umowy dzierżawy powinny być na nowo negocjowane. Umowa powinna zawierać warunki dotyczące planowej gospodarki rybnej i sposoby uprawiania tego rzemiosła. Nie może być tak, by dzierżawca zajmował się tylko eksploatacją swoich akwenów. Straż Rybacka, gdy wędkarz zatrzyma niewymiarowego okonia, sprawę kieruje do Sądu Grodzkiego, natomiast dzierżawca ma prawo handlować sandaczami o wadze 20 – 30 dkg. Może już czas na zrównanie Prawa wobec wszystkich podmiotów?

Początek

Piotr Szkurłat

Początek

Poparłem ten apel, bo odebrałem go tak jak bym ja go pisał. Cieszy mnie to, że nie jestem osamotniony w swoich poglądach. Nie wiem, jaki skutek ten apel odniesie bo przynajmniej w Kieleckim Okręgu wygrali ludzie odporni na takie apele. No cóż, pożyjemy zobaczymy. W najgorszym przypadku będziemy mieli o czym pisać przez kolejne 4 lata. Pozdrawiam.

Początek

Rafał Kos

juz napisalem ale chyba nie weszlo wiec jeszcze raz pisze ze jestem calkowicie ZA !
pozdro kosu

Początek

Rafał Kos

jak w tytule jestem naprawde bardzo ale to bardzo ciekawy co i czy w ogole cos z tego wyniknie ? chcialbym byc dobrej mysli i mam nadzieje ze bedzie ok. jednakze sam jestem czlonkiem Zarzadu Kola i bylem rownierz na zjezdzie delegatow okregu. Niestety to co zobaczylem i czego bylem swiadkiem powalilo mnie z nog. Ludzie glosuja przeciwko uchwale ZG nawet nieswiadomi ze tak robia! Takich wlasnie mamy delegatow. Ale to juz odrebny temat. Wszystkie moje czlonki podpisuja sie pod tym postem
pozdro kosu
p.s sorki za brak polskich znakow, jezyk tylko anglielski

Początek

Popieram i rozsyałam do kolegów

Początek

Łukasz Stanek

Początek

Popieram i liczę na właściwy odgłos.

Początek

Ja też popieram.

Skoro już ten apel, list, odezwa, posłanie, petycja jest, powstał, został ogłoszony, to warto żeby odniósł jak najlepszy skutek. A żeby się to stało to musi uzyskać deklarowane poparcie. W sposób wiarygodny potwierdzać to, że "Potrzeby te są dostrzegane, podzielane i akceptowane przez wielotysięczną rzeszę wędkarzy,..."

Na razie wygląda na to, że "Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego skupieni wokół internetowych witryn poświęconych wędkarstwu..." na innych portalach nic o tym liście nie wiedzą. Przynajmniej oficjalnie. Warto może żeby zespół organizujący zwrócił się do innnych portali z propozycją współpracy. Z propozycją "porozumienia ponad podziałami".

Patrząc na stronę "petycje" widzę, że ten list do zjazdu swoim poparciem ambitnie goni wystąpienie pt. Wznowienie "Czarodziejek z Księżyca" ( Petycja ) . Jak tak dalej pódzie to będzie jak znalazł na ... XXIX Zjazd.

Jeżeli to wystąpienie ma odnieśc jakikolwiek skutek to warto wziąć się do aktywnego promowania go wśród wędkarzy. Razem. )

Pozdrawiam serdecznie


Jurek Kowalski

Początek

Michał Trybuł

Początek

Łukasz Drążewski

Początek

Tomasz Płonka, Gliwice, członek PZW od 25lat, wpływy do kasy PZW ok. 300zł rocznie, niepoprawny (jeszcze) optymista

Początek

Wademar Kalita

Początek

Szanowni Delegaci na zjazd krajowy PZW. Nasz wędkarski los, leży teraz w Waszych rękach.Liczę na Waszą mądrość.
Pozdrawiam
Jacek Płachecki

Początek

To jedyny sposób, zeby spróbowac poprawic sytuacje naszych lowisk! Popieram. Kamil Adamczyk

Początek

Marcin Paprocki

Początek

Popieram i proszę innych o poparcie
Andrzej Trembaczowski

Początek

Tomasz Boruch

Początek

Popieram, Marek Kowalski

Początek

A mi wyskakuje "Błąd werfikacji" i co mam teraz zrobić?

Początek

Grzegorz Łącki - jak w temacie

Początek

Lech Zaluski Stowarzyszenie KWI. Leg. PZW nr 491308, data wstąpienia 1972, Srebrna Odznaka PZW nr 30623/1989

Początek

Podpisy na stronie www.petycje.pl są weryfikowane - po podpisaniu otrzymujecie e-maila z serwisu "petycje.pl". Prosimy o potwierdzenie autentyczności podpisu. Na tej stronie jest również możliwość powiadamiania znajomych ( wędkarzy oczywiście) o tym dokumencie. Zróbcie to. Nie kończmy tylko na własnym podpisie, pomóżcie zebrać ich jak najwięcej, wtedy ta cała akcja będzie miała większą szansę powodzenia.
Pozdrawiam

Początek

Ryszard Siejakowski

.. ktoś nam nie zarzuci w naszych poparciach, że brak jest informacji o numerze karty wędkarskiej a właściwie numeru legitymacji członkowskiej? Te kpy, powiedzą że spreparowano listy poparcia dla petycji.
Pozdrawiam

Początek

Primum non nocere

Wypunktowano rzeczywiście wiodące problemy, co nie znaczy, że nie nalezy zmierzyć sietakże z innymi, wielokrotnie omawianymi i dyskutowanymi na RO. Ewa Ćwikła, Łódź.

Początek

Oczywiście że tak(popieram).
Nieodmieninie mam wrażenie że i tak mają nas w d......

Początek

Ireneusz Korzeń

Początek

Dariusz Żbikowski

Dariusz Żbikowski

Początek

Zbigniew Szwab

Początek

Krzysztof Baranowski

Początek

Grzegorz Piętka

Grzegorz Piętka

Początek

Piotr Łopaciński

Początek

Moje drugie ja

Może się słówek czepiam ale ja bym nazwał to żądaniem a nie petycją. Petycje jakoś mi się źle kojarzą )

Sławek Rybicki

Początek

Ryszard Siejakowski

Ryszard Siejakowski, członek PZW, legit. członkowska nr POZ/104/31

Początek

Bogdan Ziółkowski Stowarzyszenie KWI
Członek PZW koło OSIE nr. leg. 525

Początek

Marek Kaczmarczyk

Początek

 
RSS 2.0
PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Wszywki, metki, etykiety - szeroka oferta. Zobacz: Wszywki odzieżowe

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).