Lewe menu

Filtry

Komentarze

Humor»

Ocena: 5 Ilość ocen: 2

Instruktaż

Tego was nie nauczą na kursach...(prost z internetu)
Kilka ważnych uwag dla każdego, kto prowadzi samochód
(autor: LechuP, opublikowane na pl.misc.samochody):

Pamiętaj, że celem każdego kierowcy jest być pierwszym, cokolwiek to oznacza.

Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze
prawdopodobienstwo, że ktoś cię stuknie z boku.

Włączenie kierunkowskazu ujawnia wszystkim twój zamiar wykonania manewru. Prawdziwy kierowca nigdy tego nie zdradza.

Nigdy nie wymuszaj pierwszeństwa, ani nie zajeżdzaj drogi starszemu samochodowi. Tamten gość prawdopodobnie nie ma nic do stracenia.

Jeżeli jedziesz lewym pasem bez żadnej możliwości wyprzedzenia auta przed tobą, lub zjechania na prawo, a gość z tyłu trąbi i błyska światłami, oznacza to, że ma on dodatkowe możliwości.

Prędkość w km/h widniejąca na znakach drogowych jest jedynie wielkością sugerowaną i w żadnym wypadku nie należy jej sztywno stosować.

Nigdy nie utrzymuj takiego odstępu od poprzedzającego pojazdu, aby mogło tam wjechać inne auto. Nawet jeżeli uważasz, że ten odstep jest zbyt mały by ktokolwiek mogł się tam wcisnąć, zmniejsz go o połowę.

Hamować należy w ostatniej chwili i tak mocno, aby bezwzględnie zadziałał ABS, powodując odprężajacy masaż stopy. W przypadku aut bez ABSu ćwiczymy rozciąganie nogi.

Nigdy nie podczepiaj się pod karetkę jadacą na sygnale. Z reguły na miejsce przyjedziesz ostatni.

Wpuszczając przed siebie auto wyjeżdzające z podporządkowanej uszczęśliwiasz jednego, a wkurzasz dziesiątki jadących za tobą.

Pamiętaj, że wśród pieszych, których przepuszczasz na pasach lub wysepce tramwajowej może być terrorysta.

Zauważ, że jeżeli zaparkujesz samochód na środku trawnika, na pewno żaden pies nie zrobi w tym miejscu kupy.

Jeżeli nie potrafisz prowadzić samochodu jednocześnie nadając SMSa, jedząc hamburgera, pijąc cole, paląc papierosa i zmieniając cd - nigdy nie zostaniesz sales representative. Kobiety dodatkowo muszą posiąść umiejętność karmienia dzieci piersią podczas jazdy.

Blondynka napotkana za kierownicą innego pojazdu jest rownoważna 100 czarnym kotom przebiegającym drogę.

Znaki drogowe informujące o niebezpieczeństwie na określonym odcinku drogi pojawiają się zaraz po tym, kiedy przejedziesz już ten odcinek.

Wyrzucanie śmieci za okno samochodu urozmaica krajobraz oraz nadaje sens istnieniu służb porządkowych.

Blondynko - jeżeli w czasie godzin szczytu na skrzyżowaniu, z kratki wentylacyjnej wyjdzie ci pająk - nie panikuj, tylko spokojnie opuść samochód.

Inteligentna sygnalizacja drogowa nie jest po to, aby ułatwić ci życie, ale po to by pokazać, iż odpowiednie służby są na bieżąco z postepem technicznym.

Miej świadomość, że najlepszy kierowca to taki, który ma w aucie najgłośniejszy klakson.

Pamiętaj, że zmienne warunki pogodowe nie są w żadnym wypadku powodem dla zmiany powyższych reguł. Są one naturalnym czynnikiem wzrostu godpodarczego w biznesie mechaników samochodowych, lakierników, dealerów, oraz w przemyśle medycznym.

Instruktaż
 • Obecnie 5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 5/5 (2)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Na rurze.

Leningrad.

Petersburg...

więcej...

Wenecja Północy.
 • Obecnie 0 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 0/5 (0)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Artykuły/Publicystyka/Pod ochroną w Polsce 

Pod ochroną w Polsce

Ocena: 0 
Ilość ocen: 0 
 Ilość wyświetleń: 6577 
Komentarzy: 1 
ID: 170751 
Węzeł: 139938 

Od czasu do czasu wydaje się, że warto przypomnieć każdemu, nie tylko wędkarzom, listę zwierząt chronionych w naszym kraju. Wędkarzom szczególnie polecamy punkty dotyczące płazów. Jakoś tak dziwnie utarło się, że można zawsze łowić np. na żabę!
Zauważcie również, że pod całkowitą ochroną znajdują się np. takie zwierzęta jak:

 • ślimak winniczek,
 • ropucha,
 • jaszczurki,
 • niektóre małże,
 • minóg - bywa, że używany za przynętę,
 • żmija - czyli zabijany nagminnie wąż,
 • ryjówka - bardzo często mylona z kretem,

Warto poczytać, także na temat odległości ochronnych od ostój niektórych zwierząt, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.

Pełna treść rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

PIJAWKI (HIRUDINEA): pijawka lekarska (Hirudo medicinalis);
PAJĄKI (ARANEA): gryziele (Atypus) - wszystkie gatunki, poskocz krasny (Eresus niger), skakun (Philaeus chrysops), tygrzyk paskowany (Argyope bruennichi);
OWADY (INSECTA): straszka północna (Sympecma braueri), żagnica zielona (Aeshna viridis), gadziogłówka żółtonoga (Stylurus flavipes), trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia), zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons), zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis), zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis), modliszka zwyczajna (Mantis religiosa), tęczniki (Calosoma) - wszystkie gatunki, biegacze (Carabus) - wszystkie gatunki, pachnica dębowa (Osmoderma eremita), jelonek rogacz (Lucanus cervus), wynurt (Ceruchus chrysomelinus), sichrawa karpacka (Gaurotes excellens), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii), nadobnica alpejska (Rosalia alpina), mieniak strużnik (Apatura ilia), mieniak tęczowy (Apatura iris), paź królowej (Papilio machaon), paź żeglarz (Iphiclides podalirius), niepylak apollo (Parnassius apollo), niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), gorówka sudecka (Erebia sudetica), strzepotek edypus (Coenonymha oedippus), modraszek telejus (Maculinea teleius), modraszek nausitous (Maculinea nausithous), postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina), zmierzchnica trupia główka (Acherontia atropos), trzmiele (Bombus) - wszystkie gatunki;
MIĘCZAKI (MOLLUSCA): ślimak żółtawy (Helix lutescens), ślimak winniczek (Helix pomatia), skojka perłorodna (Margaritifera margaritifera), skojka malarska (Unio pictorum), szczeżuja wielka (Anodonta cygnea), szczeżuja spłaszczona (Anodonta complanata);
KRĄGŁOUSTE (CYCLOSTOMATA): minóg morski (Petromyzon marinus), minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) - w stadium larwalnego rozwoju w rzekach, minóg strumieniowy (Lampetra planeri), minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae);
RYBY (PISCES): jesiotr zachodni (Acipenser sturio), parposz (Alosa fallax), alosa (Alosa alosa), łosoś (Salmo salar) - poza obszarem Morza Bałtyckiego, wód przymorskich, ujść rzecznych do Morza Bałtyckiego oraz rzek: Drwęcy, Drawy i Wisły od Włocławka do ujścia, strzeble (Phoxinus) - wszystkie gatunki, kiełb Kesslera (Gobio kessleri), kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), piekielnica (Alburnoides bipunctatus), ciosa (Pelecus cultratus) - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego, różanka (Rhodeus sericeus), śliz (Nemachilus barbatulus), koza (Cobitis taenia), koza złotawa (Cobitis aurata), piskorz (Misgurnus fossilis), pocierniec (Spinachia spinachia), iglicznia (Syngnathus typhle), babka mała (Pomatoschistus minutus), babka piaskowa (Pomatoschistus microps), kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus), dennik (Liparis liparis);
PŁAZY (AMPHIBIA): salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszki (Triturus) - wszystkie gatunki, kumaki (Bombina) - wszystkie gatunki, grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropuchy (Bufo) - wszystkie gatunki, rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaby (Rana) - wszystkie gatunki, przy czym: żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta) i żaba śmieszka (Rana ridibunda) tylko w okresie od 1 marca do 31 maja;
GADY (REPTILIA): żółw błotny (Emys orbicularis), jaszczurki (Lacertilia) - wszystkie gatunki, węże (Serpentes) - wszystkie gatunki;
PTAKI (AVES): z rzędu nurów (Gaviiformes) - wszystkie gatunki, z rzędu perkozów (Podicipediformes) - wszystkie gatunki, z rzędu rurkonosych (Procellariiformes) - wszystkie gatunki, z rzędu pełnopłetwych (Pelecaniformes) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo), bytującego na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu ustawy o rybactwie śródlądowym, od dnia 15 sierpnia do odlotu, z rzędu brodzących (Ciconiiformes) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej (Ardea cinerea), z rzędu blaszkodziobych (Anseriformes) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem kaczek: krzyżówki (Anas platyrhynchos), cyraneczki (Anas crecca), główienki (Aythya ferina), czernicy (Aythya fuligula) i gęsi: gęgawy (Anser anser), zbożowej (Anser fabalis), białoczelnej (Anser albifrons), z rzędu jastrzębiowych (Accipitriformes) - wszystkie gatunki, z rzędu sokołów (Falconiformes) - wszystkie gatunki, z rzędu żurawiowych (Gruiformes) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski (Fulica atra), z podrzędu siewkowców (Charadrii) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem słonki (Scolopax rusticola), z podrzędu mewowców (Larii) - wszystkie gatunki, z podrzędu alkowców (Alcae) - wszystkie gatunki, z rzędu kuraków (Galliformes) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem kuropatwy (Perdix perdix), bażanta (Phasianus colchicus) i jarząbka (Tetrastes bonasia), z rzędu gołębiowych (Columbiformes) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem gołębia grzywacza (Columba palumbus) i miejskiej formy gołębia skalnego (Columba livia domestica, kukułka (Cuculus canorus), lelek kozodój (Caprimulgus europaeus), z rzędu sów (Strigiformes) - wszystkie gatunki, jerzyk (Apus apus), z rzędu kraskowych (Coraciiformes) - wszystkie gatunki, z rzędu dzięciołów (Piciformes) - wszystkie gatunki, z rzędu wróblowych (Passeriformes) - wszystkie gatunki, przy czym: sroka (Pica pica), wrona siwa (Corvus corone cornix) i gawron (Corvus frugilegus) - tylko w okresie od 15 dnia marca do dnia 30 czerwca;
SSAKI (MAMMALIA): jeże (Erinaceus) - wszystkie gatunki, kret (Talpa europaea) - z wyjątkiem występującego w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach, ryjówkowate (Soricidae) - wszystkie gatunki, nietoperze (Chiroptera) - wszystkie gatunki, zając bielak (Lepus timidus), wiewiórka (Sciurus vulgaris), świstak (Marmota marmota), susły (Spermophilus) - wszystkie gatunki, bóbr europejski (Castor fiber), smużka (Sicista betulina), popielicowate (Gliridae) - wszystkie gatunki, chomik europejski (Cricetus cricetus), darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus), nornik śnieżny (Microtus nivalis), walenie (Cetacea) - wszystkie gatunki, niedźwiedz brunatny (Ursus arctos), wilk (Canis lupus) - z wyjątkiem występującego w województwach: krośnieńskim, przemyskim i suwalskim, wydra (Lutra lutra), gronostaj (Mustela erminea), łasica (Mustela nivalis), tchórz stepowy (Mustela eversmanni), norka europejska (Mustela lutreola), żbik (Felis silvestris), ryś (Felis lynx), płetwonogie (Pinnipedia) - wszystkie gatunki, kozica (Rupicapra rupicapra), żubr (Bison bonasus).

Dyskusje i recenzje

Schowaj teksty   
   
Michał Nowak

Minogowate Petromyzontidae
- minóg morski Petromyzon marinus
- minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
- minóg strumieniowy Lampetra planeri
- minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
Jesiotrowate Acipenseridae
- jesiotr zachodni Acipenser sturio
Śledziowate Clupeidae
- aloza Alosa alosa
- parposz Alosa fallax
Karpiowate Cyprinidae
- ciosa - z wyjątkiem występującej Pelecus cultratus w wodach Zalewu Wiślanego
- kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus
- kiełb Kesslera Romanogobio kessleri
- piekielnica Alburnoides bipunctatus
- różanka Rhodeus sericeus
- strzebla błotna Eupallasella perenurus
- kozowate Cobitidae - wszystkie gatunki
Przylgowate Balitoridae
- śliz Barbatula barbatula
Ciernikowate Gasterosteidae
- pocierniec Spinachia spinachia
Igliczniowate Sygnathidae - wszystkie gatunki
Babkowate Gobiidae
- babka czarna Gobius niger
- babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens
- babka mała Pomatoschistus minutus
- babka piaskowa Pomatoschistus microps
Głowaczowate Cottidae
- głowacz białopłetwy Cottus gobio
- głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
- kur rogacz Myoxocephalus quadricornis
Dennikowate Liparidae
- dennik Liparis liparis

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237).

Początek

 
RSS 2.0
PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Hobbystycznie założona strona genealogiczna oparta o Webtrees: genealogiczne drzewo rodzinne . Można znależć na niej już sporo różnych nazwisk. Bardzo ciekawe materiały źródłowe dotyczące narodzin, zgonów i zawartych związków małżeńskich z parafii Grążąwy.

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).