Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 0 Ilość ocen: 0

Czerwony Kapturek

Czerwony Kapturek idzie przez las wypatrując wilka,słyszy jakieś jęki
z krzaków, rozgarnia gałęzie i co widzi? Wilk zupelnie nieprzygotowany do konsumpcji, oczy przekrwione, sierść skudłacona, język sztywny jak kołek wisi z pyska (stan pewnie znany niektórym kolegom). Kapturek
z wyrzutem mówi:
- wilku w bajce jest inaczej, powinieneś mnie zjeść
wilk na to:
- Kapturek od....... się, trzy dni z Costnerem tańczyłem.

Czerwony Kapturek
 • Obecnie 0 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 0/5 (0)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Gwiazda TVN-u

Ewa od Cwikłów,
TVN-u gwiazda,
Choć błysnęła przez chwilkę,
Lecz to była jazda.

Gwiazda TVN-u
 • Obecnie 3,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 3,6/5 (13)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Program PZW w szkole

Ewa, Tomku,
zapraszam do wykorzystania programu.Program przedsięwzięcia „PZW w szkole”
opracowany przez mgr Teodora Rudnika


1. Tytuł programu – rozwijanie zainteresowań sportem wędkarskim w szkole

2. Przeznaczenie programu – program przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów gimnazjów i szkół średnich.

3. Założenia programu – założeniem programu jest nauka wędkowania, uprawianie sportu wędkarskiego oraz kontakt z przyrodą. Młodych adeptów należy szkolić w sztuce wędkarskiej, zaczynając od abecadła wędkarskiego, by później stali się prawdziwymi wędkarzami. Bardzo ważną rzeczą jest problem etyki wędkarskiej w związku z ruchami ekologicznymi związanymi ze stosunkiem człowieka do środowiska przyrodniczego. Przerażająca wizja degradacji środowiska sprawia, że środowiska wędkarskie rzucają hasło: „wędkarstwo uprawiamy dla sportu, dla samej czynności łowienia, a nie dla pożywienia: złowiłeś, nie zabijaj, ale wypuść”. To jest odpowiedź wędkarzy – ekologów. ekologów ten sposób jawią się trzy postawy: kłusownik wędkarski bierze wszystko, co złapie, wędkarz tradycyjny bierze tylko to, na co pozwalają przepisy oraz wędkarz ekolog, który wypuszcza wszystko. By ocenić, która z tych postaw jest właściwa, poruszamy problem etyki wędkarskiej. Problem ten będzie szczegółowo omawiany w trakcie realizacji tematyki spotkań. Sprawy etyki należy rozpatrywać we własnym sumieniu. Oprócz kwestii moralnych, należy pamiętać jeszcze o ekologii. W podstawach ekologii poruszane będą następujące zagadnienia: ekologia osobników, ekologia populacji oraz ekologia biocenoz i ekosystemów. Podnoszenie wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży realizowane będzie poprzez organizowanie o tematyce ekologicznej: konkursów, wystawek, pogadanek, spotkań z filmem ekologicznym, ludźmi działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizowanie prac użytecznych na rzecz środowiska, organizowanie wycieczek ekologicznych, na których omawiane będą przyczyny zagrożeń.

Na całość przedsięwzięcia składa się:

1. Program PZW w szkole,

- I wędkarstwo: ABC młodego wędkarza
- II ekologia: podstawy ekologii, ryby i środowisko, ichtiofauna
słodkowodna Polski, ochrona środowiska naturalnego.

- III etyka: podstawy etyki, etyka wędkarska, etyka ekologiczna.

2. Ramowy plan pracy z młodzieżą na rok szkolny 2005/2006,

3. Harmonogram zawodów wędkarskich, konkursów oraz
regulaminy i tematyka szkoleń .

4.Celem głównym programu jest:

- kształtowanie osobowości młodego człowieka,
- zachęcanie do uprawiania sportu wędkarskiego,
- pozyskiwanie młodzieży do Związku,
- podejmowania zorganizowanego współdziałania ze szkołami
- wychowanie młodzieży na etycznych, kulturalnych i
świadomych wędkarzy.

Cele szczegółowe programu:
- kształtowanie kultury osobistej,
- zapoznanie z szeroką wiedzą z zakresu: przepisów praw
dotyczących wędkarstwa i ochrony środowiska, życia ryb,
ekologii, etyki,
- kształtowanie postaw i zachowań w obcowaniu z przyrodą,
- kształtowanie życzliwości i koleżeńskości oraz tolerancji,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego
środowiska,
- kształtowanie świadomości zasady nienaruszalności praw
przyrody i racjonalnego korzystania z jej zasobów,
- prowadzenie, rozwijanie i doskonalenie pracy szkoleniowo-
wychowawczej w środowisku młodzieżowym,
- zapoznanie z racjonalną gospodarką rybacko-wędkarską,
- skuteczna ochrona wód,
- zwalczanie kłusownictwa,
- organizowanie zawodów wędkarskich respektujących przepisy
o ochronie zwierząt oraz ograniczenie stosowania zanęt,
- dbanie o bezpieczeństwo młodzieży w czasie organizowania zajęć
praktycznych nad wodą,
- zaszczepianie bakcyla wędkarstwa jako kulturalnej formy
spędzania czasu wolnego,
- służyć zdrowiu i ogólnemu rozwojowi dziecka,
- zapoznanie z działaczami i zawodnikami wędkarskimi,
przedstawicielami miejscowych urzędów i innymi ciekawymi
ludźmi,

5. Metody realizacji programu - najbardziej przydatnymi metodami będą:
- metody oparte na posługiwaniu się słowem: opowiadanie, pogadanka,
wykład, dyskusja, praca z książką i czasopismem,
- metody oglądowe oparte na obserwacji: pokaz,
- metody oparte na działalności praktycznej,
- metoda eksperymentalna,
- metody gier i zabaw: metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna,

6. Formy realizacji programu – program realizowany będzie w formie zajęć
pozalekcyjnych jako koło zainteresowań. Do wyko przystania form
organizacyjnych zajęć zaliczyć należy: wycieczki, biwaki, obozy
wędkarskie, konkursy, festyny.
7 Przewidywane osiągnięcia:
- interesuje się sportem wędkarskim,
- zna zasady ABC młodego wędkarza,
- wykazuje się wiedzą z zakresu: przepisów prawnych dotyczących
wędkarstwa, życia ryb,
- posiada podstawowe umiejętności niezbędne do łowienia ryb,
- wykazuje wiedze z zakresu etyki i ekologii wędkarstwa, dekalog,
- potrafi umiejętnie organizować sobie czas wolny,
- wykazuje poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- bierze aktywny udział w różnych formach organizowanych przez PZW
związanych z wędkarstwem i przyrodą: konkursach o wiedzy wędkarskiej
i ekologicznej, konkursach plastycznych i zawodach wędkarskich,
- podporządkowuje się zasadom bezpieczeństwa na łowisku,
- przestrzega zasad koleżeńskości i wzajemnej pomocy w wędkowaniu,

8. Ewaluacja programu – będzie nią udział dzieci i młodzieży w
różnorodnych konkursach, zawodach, obozach i wycieczkach podczas to których wykażą się znajomością i umiejętnością wędkarstwa. Przeprowadzone zostaną również ankiety dotyczące działalności kół wędkarskich, z których wnioski posłużą do ulepszenia pracy.

9. Korzyści z realizacji programu:
- popularyzacja ogólnej wiedzy i etyki wędkarskiej,
- systematyczne zdobywanie wiedzy wędkarskiej,
- przyswajanie niektórych wiadomości z dziedzin pokrewnych: ichtiologii,
ochrony przyrody, ekologii, gospodarki rybacko – wędkarskiej,
- wdrażanie do umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem wolnym,
- kształcenie nawyków czynnego wypoczynku,
- możliwość samorealizacji i wypoczynku na łonie natury,
- przekazywanie odpowiednich wzorców postaw i zachowań,
- kształcąca i wychowawcza rola szkółek,
- opanowanie wielu sprawności: m.in. uczenie się różnych ról społecznych,
przyswajanie wiedzy o świecie oraz norm moralnych,

10. Informacja o wdrożeniu – program realizowany będzie w roku szkolnym
2005/2006 w Polskim Związku Wędkarskim oraz w szkółkach wędkarskich.

Program obozu, itd, jeżeli potrzeba - służę.

Życzę sukcesów.
Schowaj teksty   

Powiązane z

Promocja mierności Ocena: 6 Ilość ocen: 2Ocena: 6 Ilość ocen: 2Ocena: 6 Ilość ocen: 2Ocena: 6 Ilość ocen: 2Ocena: 6 Ilość ocen: 2Ocena: 6 Ilość ocen: 2

 
RSS 2.0
PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Dobre i tanie domowe jedzenie Catering Łódź

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).