Lewe menu

Filtry

Komentarze

Humor»

Ocena: 4,5 Ilość ocen: 4

Dzięcioł

Na drzewie siedzi sobie mały wróbelek i miarowo uderza
w korę główką. Na gałęzi wyżej siedzą dwa dzięcioły.
Jeden widząc tą sytuację mówi do drugiego:
- Może jednak już mu powiemy, że jest adoptowany.

Dzięcioł
 • Obecnie 4,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 4,3/5 (4)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

litości !!!

Teraz to daliście ciała,

Ta reklama w tle to kiep,

Informatyk za ten bubel,

Winien dostać ostro w łep.

Zaćmę ma na oczach,

Odwalić taką tandetę,

Najlepiej niech sobie w domu,

Naklei taką tapetę.

Sekundy bym go nie trzymał,

Zanika w ten portal wiara,

Zróbcie coś z tym człowiekiem,

Kopniak to mała kara.

czapek

litości !!!
 • Obecnie 4,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 4,4/5 (7)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Artykuły/Środowisko/STOPIEŃ WODNY MALCZYCE RZEKA ODRA 

STOPIEŃ WODNY

Ocena: 0 
Ilość ocen: 0 
 Ilość wyświetleń: 18186 
Komentarzy: 2 
ID: 67744 
Węzeł: 45438 
STOPIEŃ WODNY MALCZYCE RZEKA ODRA

Do opublikowania tego artukułu nakłoniła mnie myśl..

Co się stanie z rzeką na odcinku 17,5 km. Czy ulegnie degradacji, przez zanieczyszczenia wpadające do rzeki, poprzez, pobliskie dopływy różnych rzek

A w szczególności zanieczyszczenia odprowadzające przez, pobliskie Zakłady Chemiczne w Brzegu Dolnym.

Jak dotychczasz rzeka płynie dośc szybko, po wybudowaniu tego stopnia, nurt rzeki spowoli a poziom wody może podnieść się o nawet 4 metry. Co za tym idzie - Prawdopodobnie będzie to największy osadnik odpadów na Dolnym Sląsku.

Ciekawy jestem waszego zdania na ten temat..

WPROWADZENIE

Stopień wodny Malczyce stanowić będzie kolejny element istniejącej kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W 1923 roku oddany został do eksploatacji stopień wodny w Rędzinie /260,7 km rz. Odry/, a po kolejnych 34 latach t.j. w roku 1957 wybudowano stopień wodny w Brzegu Dolnym /281,6 km rz. Odry/.

Zakładano, że kolejny stopień wybudowany zostanie po 15-20 latach. Starania o wybudowanie kolejnego stopnia w Malczycach rozpoczęto na początku lat 70-ych dwudziestego wieku.

Pierwszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydano w lipcu 1974 roku, również w tym samym roku uzyskano decyzję zatwierdzającą plan realizacyjny budowy stopnia, obejmujący budowę:

- jazu ruchomego pięcioprzęsłowego 5x23m=115m
- zapory ziemnej przegradzającej stare koryto Odry
- kanału latelarnego ze śluzami.

Założenia Techniczno-Ekonomiczne obejmujące powyższe obiekty zostały zatwierdzone w 1975 roku przez Dyrektora ówczesnego Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej.

Z powodu braku środków finansowych, a tym samym nie wprowadzeniem inwestycji do budżetu wstrzymano prace projektowe.

W roku 1984 ponownie zlecono opracowanie Koncepcji budowy stopnia w wariancie rzecznym. Koncepcja została zatwierdzona w roku 1985 na posiedzeniu Zespołu Specjalistów Oceny Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W oparciu o w/w Koncepcję w roku 1987 opracowano nową wersję ZTE obejmującą:
jaz ruchomy pięcioprzęsłowy - 5x23m=115m
dwie śluzy o długości: - 190x12x2,5m,- 125x12x2,5m, w tym wariant z jedną śluzą
zaporę ziemną przegradzającą koryto Odry o długości 300 m

Założenia te nie zostały zaakceptowane.

W roku 1989 opracowano kolejną aktualizację ZTE. Ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycji zmianie uległ zakres rzeczowy, w wyniku czego zmiany objęły:
budowę jednej śluzy - 190x12x2,5m
przełożenie budowy elektrowni na okres późniejszy.

Z powodów ograniczeń inwestycyjnych nie wprowadzono tej inwestycji do planu robót.

W roku 1994 opracowano kolejną Koncepcję programową, która została zatwierdzona przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w tym samym roku.
Z inicjatywy Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwa Dostaw Inwestycyjnych i Eksportowych „NAVIGA” Wrocław powstaje czwarta wersja ZTE obejmująca:
jaz ruchomy trzyprzęsłowy - 3x25=75m,
jaz stały z częścią przelewową o długości - 130m,
śluzę żeglugową o wym. - 190x12x3,5m
elektrownię wodną o mocy - 11,4MW,
obiekty towarzyszące.

Ostatnia, aktualna wersja budowy stopnia Malczyce, będąca w realizacji jest wynikiem określonego kompromisu racji reprezentowanych przez środowiska hydrotechników i ekologów.

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Stopień wodny Malczyce zlokalizowano w 300 km w zawalu na prawym brzegu rzeki Odry naprzeciw wsi Rzeczyca, leżącej na lewym brzegu. Stopień będzie położony o ok. 5 km powyżej miejscowości Malczyce. Możliwość lokalizacji stopnia rozpatrywano na przestrzeni od km 298,0 do km 301,0. Analiza tych lokalizacji wykazała, że najbardziej odpowiednia jest w km 300,00 rzeki Odry.

Złożyły się na to następujące względy:
w rejonie tym znajdują się najlepsze warunki geologiczno inżynierskie, umożliwiające stosunkowo niedrogie i bezpieczne posadowienie budowli hydrotechnicznych stopnia;
istniejące zakole umożliwia wykonanie stopnia poza korytem rzeki Odry, co upraszcza
i zmniejsza koszt wykonania robót budowlanych;
nie pogarsza w zasadniczy sposób stosunków wodnych w terenie przyległym do górnego stanowiska.
uzyskuje się długi odcinek drogi wodnej - 17,5km
w niewielkim stopniu ingeruje w środowisko naturalne.

Słuszność wyboru lokalizacji potwierdza fakt odkopania starej drewnianej śluzy w obrębie budowy stopnia, gdzie przeprowadzono badania archeologiczne.

II. CEL INWESTYCJI

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Malczyce jest zahamowanie procesów erozji
w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Postępująca erozja denna spowodowała obniżenie zwierciadła wody w rzece o ok. 2,5m bezpośrednio poniżej stopnia
w Brzegu Dolnym sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie szerokości ponad 1,0km na odcinku do Malczyc. Według badań prowadzonych od 1970 roku przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu poziom wód gruntowych obniżył się od 44cm w odległości 550m od rzeki do 65cm w odległości 120m. Na terenach tych znajdują się łąki, grunty orne oraz cenne lasy łęgowe.

Erozja dolnego stanowiska stopnia w Brzegu Dolnym spowodowała zagrożenie utraty stateczności stopnia przy dalszym postępie zjawisk erozyjnych. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało zwężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych. Projektowany stopień Malczyce umożliwi uzyskanie następujących efektów:
- zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności;
- przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, - - w szczególności ochrona lasów łęgowych;
- powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia;
- produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu;
- przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. JAZ KLAPOWY Z PRZEPŁAWKĄ DLA RYB

Podstawowym obiektem piętrzącym wodę i regulującym przepływ przez stopień jest jaz klapowy trzyprzęsłowy o łącznym świetle 3x25=75m. Zamknięcia stanowią klapowy stalowe napędzane hydraulicznie.

Wysokość klapy 4,30m
Spad jazu przy NPP wynosi:

- przy przepływie SQN - 5,90m
- przy przepływie SSQ - 4,70m
- przy przepływie Q istn - 4,00m

Na wylocie niecki wypadowej zaprojektowano sztuczny wybój o głębokości 3,50m. Kształt wyboju oraz poziom dna koryta odpływowego ustalono na podstawie analizy wyników badań modelowych.

Jaz usytuowany jest pomiędzy elektrownią wodną i wyspą ukształtowaną między korytem rzeki
a przekopem doprowadzającym wodę do jazu i elektrowni. Do obsługi zamknięć remontowych jazu przystosowano suwnicę bramową elektrowni o udźwigu 320kN.

2. JAZ STAŁY.

Jaz stały zaprojektowano jako przegrodzenie istniejącego koryta rzeki Odry. Jego długość wynosi ok. 300m w tym długość części przelewowej 130m. Na koronie przelewu zaprojektowano drogę dojazdową do lewego przyczółka jazu przejezdną przy NPP, oraz kładkę stalową o szerokości 1,50m na podporach żelbetowych, czynną w każdych warunkach hydrologicznych.Przelew stały ma za zadanie wspomagać jaz klapowy podczas przepuszczania wezbrań rzeki przy przepływach Q10% i większych.

Konstrukcja przelewu składa się z następujących elementów:
- stalowej ścianki szczelnej, wbitej do warstwy nieprzepuszczalnej;
- nasypu ziemnego po obu stronach ścianki szczelnej;
- ubezpieczeń betonowo - kamiennych korony przelewu;
- betonowej płyty poszuru z szykanami zakończonej ażurową ścianką szczelną i narzutem kamiennym.

3. ŚLUZA ŻEGLUGOWA Z AWANPORTAMI

Śluza zlokalizowana jest po prawej stronie przekroju piętrzenia z głową górną umieszczoną obok przyczółka elektrowni wodnej.

Wymiary śluzy:
- długość użytkowa - 190,0m
- szerokość - 12,0m
- głębokość na progu - 3,5m
- wysokość ścian komory - 12m

Śluza umożliwia przeprowadzenie zestawów pchanych dwuczłonowych o łącznej nośności 3500T złożonych z dwóch barek i pchacza.

Zamknięcia główne śluzy stanowią wrota wsporne o napędzie hydraulicznym.

Wysokość wrót:

- na głowie górnej - 5,80m
- na głowie dolnej - 10,70m.

Zamknięcia kanałów obiegowych w głowie górnej i dolnej zaprojektowano w postaci zasuw
o napędzie hydraulicznym.

Nie przewiduje się przepuszczania wód powodziowych przez śluzę Awanporty zaprojektowano
w układzie symetrycznym.

- Wymiary awanportu:
- długość - 500 m
- szerokość w dnie - 40,0 m
- szerokość w świetle dalb - 46,0 m
- szerokość zw. wody przy NPP - 61,0 m
- nachylenie skarp - 1:3

Głębokość górnego awanportu przy NPP wynosi 3,5 m, a dolnego odpowiednio:
- dla min. WŻ - 2,50m
- dla max WŻ - 9,10m

Wyposażenie:

dalby stalowe z pomostami i pachołami cumowniczymi
kierownice stalowe umożliwiające bezawaryjne wchodzenie zestawu do śluzy w strefie wjazdowej i wychodzenie zestawu z śluzy w strefie wyjazdowej.
instalacja oświetleniowa i sygnalizacja świetlna.

4. ELEKTROWNIA WODNA

Elektrownia wodna usytuowana jest w osi piętrzenia stopnia pomiędzy filarem jazu klapowego,
a głową górną śluzy żeglugowej. Wykorzystywać będzie naturalne przepływy rzeki w granicach przełyku instalowanego od 40 do 240m3/s.

- Podstawowe parametry elektrowni:
- moc instalowana elektrowni - 9.000 kW
- moc osiągana elektrowni przy przełyku 240 m3/s - 3x2524 = 7592 kW
- produkcja w roku średnim - 49.800 MWh
- spad elektrowni (brutto) - 4,39 do 6,4 m

Podstawowym wyposażeniem elektrowni będą trzy turbozespoły ryrowe Kaplana o średnicy wirnika 3,4 m typu MAVEL KP 3400 K3 wraz z generatorami typu SIMENS 1FC4805 - 8LT60. Ponadto w skład wyposażenia technologicznego elektrowni wchodzą kraty wlotowe z czyszczarką i zastawki remontowe od WG. i WD.

5. GÓRNE STANOWISKO STOPNIA

Po spiętrzeniu wód rzeki Odry w przekroju stopnia zwierciadło wody średniej na odcinku 17,5km tj. do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym zastanie podniesione o 1,0 do 4,0m w stosunku do poziomu obecnego. Powierzchnia zalewu wyniesie ok. 200 ha. Prawa linia brzegowa zalewu przebiega wzdłuż naturalnej skarpy wysokiego brzegu doliny. Tereny depresyjne wzdłuż awanportu górnego zostaną podwyższone. Prace makroniwelacyjne w górnym stanowisku stopnia doprowadzą do likwidacji płycizn. W miejscach wskazanych przez ekologów utworzone zostaną wyspy, które umożliwią zachowanie grup starych drzew oraz stanowić będą enklawy dla ptaków.

6. OCHRONA TERENU

Spiętrzenie wody w Odrze po wybudowaniu stopnia wodnego Malczyce spowoduje wzrost poziomu wody gruntowej na terenach lewobrzeżnych położonych za istniejącym wałem przeciwpowodziowym w rejonie wsi Zakrzów, Brodno i Rzeczyca. Koncepcja likwidacji ujemnych skutków piętrzenia została opracowana przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu i obejmuje:

- budowę drenażu we wsi Rzeczyca na długości ok. 1km wzdłuż zapory bocznej;
- budowę kanału odwadniającego o długości 5,6 km;
- budowę pompowni ujmującej wody przesiąkowe z odprowadzeniem do rzeki Odry;
- budowę rowu melioracyjnego o długości 4,0km;
- renowacja koryta rzeki Jeziorki na długości 6,0km i rzeki Średzkiej Wody na długości 5,0km;
- wykonanie melioracji szczegółowych na obszarze ok. 500 ha.

Ponadto na wniosek RZGW została opracowana „Ocena wpływu stopnia wodnego Malczyce" na środowisko

7. POZOSTAŁE OBIEKTY

Stopień zostanie wyposażony w szereg obiektów towarzyszących.

- Zaliczyć do nich należy:
- obiekty gospodarki wodno - ściekowej;
- obiekty teletechniczne;
- obiekty energetyczne stałe (stacje transformatorowe) i linie energetyczne;
- ujęcie wody do nawodnień lasów łęgowych;
- drogi i place.

Dyskusje i recenzje

Schowaj teksty   
   

Tradycja.
Tradycja rzecz piękna - nawiązywanie do korzeni, kultywowanie starych obrzędów, dawnych praktyk.
Ludowość.
Skansen.

Tu także mamy przykład tradycji - kultu dawnych praktyk, dawnego postrzegania przyrody, wreszcie socjalistycznego budownictwa. Zresztą, jak przedstawia ten artykuł, projekt powstał... w latach 80. Zgodnie z panującymi wówczas trendami. Takie były czasy.

Tania energia, transport wodny. Wszystko, by „Polska rosła w siłę i żyło się lepiej”.
No i mamy przywracanie dawnym hasłom nowej treści. Zupełnie jakbym czytał opracowania z czasów "Edwarda Budowniczego" przez niektórych nazywanych nawet "Wielkim" .
Taka to już jak widać tradycja...

Pięknie to brzmi: "czysta energia", „tani transport wodny”, „poprawianie środowiska”, „magazynowanie wody”, „działania przeciwpowodziowe” itd. itd. Będzie lepiej.
Bardzo to wszystko fajne, pięknie brzmi i nieźle mami .

A tak naprawdę, to cała nasza polska energetyka oparta na elektrowniach wodnych to raptem aż... 2% produkcji energii elektrycznej! Z tego połowa to Solina i Włocławek. Aż 2 %! Mniej, niż wynoszą straty na liniach przesyłowych. Zaiste gra warta świeczki.
O tanim transporcie wodnym i barkach wożących polskie zboże do Gdańska (czy Szczecina), albo węgiel, już nawet nie wspomnę. Czysta utopia, na miarę minionej epoki.

O co więc chodzi?
A no najpewniej o to co zawsze, o pieniądze...

Andrzej
p.s.
Przypomnę
http://klub....eksty.php?nr=87

Początek

Na pytania postawione przez Ciebie na wstępie pełna odpowiedź jest w dalszej części przytoczonego tekstu.
Malczyce to próba ratowania sytuacji powstałej po wybudowaniu stopnia w Brzegu.
Za jakiś czas oczywiście dojdzie do erozji spowodowanej przez Malczyce, nastąpi też potrzeba ratowania tego stopnia i co... budowa kolejnego.
To jakaś parodia na podparcie której przywoływane są wielkie i mądre słowa, badania, brak tylko logicznej oceny i zdrowego rozsądku.
Opis celu budowy doskonale to udowadnia, twierdzenie zaprzecza tezie, to trwające od początku ub. wieku błędne kolo.

A rzeka i tak zrobi swoje, przykład mieliśmy w 1997. Nasze dzieci, wnuki jeśli tego nie pojmą i kiedyś wezmą się do poprawiania rzeki najpierw będą musiały sprowadzić archeologów, bo natrafią na resztki budowli z ub i obecnego wieku. Ale.
Są pieniądze, trzeba je wydać!
Ze tez tak hojne władze Unii nie sprawdzają ile wpompowanej w nasz kraj kasy idzie na marne, to nie jedyny przykład. Bez sensu.

Bogdan
17,5 km - długi(!) odcinek drogi wodnej na rzece licącej 742 km...

Początek

 
RSS 2.0
PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Systemy CMS

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).