eZ debug

Debug: access.php mar 27 2023 08:31:15
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 27 2023 08:31:15
Module start 'krokus'
Timing: mar 27 2023 08:31:15
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0548 sec 970.2578 KB473.1094 KB
End 0.0548 sec  1,443.3672 KB 
Total runtime:0.0548 sec
Peak memory usage:1,618.8438 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0011 sec1.7569%110.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.9273%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0157 sec25.2914%150.0010 sec
TS translator
TS init0.0008 sec1.2794%20.0004 sec
TS cache load0.0002 sec0.3249%20.0001 sec
TS context load0.0001 sec0.1989%20.0001 sec
Template Total0.0535 sec 86.1% 1 0.0535 sec
Template load0.0137 sec21.9520%10.0137 sec
Template processing0.0399 sec64.0767%10.0399 sec
override
Cache load0.0003 sec0.5545%10.0003 sec
General
dbfile0.0001 sec0.1491%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0015%10.0000 sec
Total script time:0.0622 sec

eZ debug

Debug: access.php mar 27 2023 08:31:15
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 27 2023 08:31:15
Module start 'krokus'
Timing: mar 27 2023 08:31:15
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0548 sec 970.2578 KB473.1094 KB
End 0.0548 sec  1,443.3672 KB 
Total runtime:0.0550 sec
Peak memory usage:1,618.8438 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0011 sec1.7523%110.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.9249%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0157 sec25.2262%150.0010 sec
TS translator
TS init0.0008 sec1.2761%20.0004 sec
TS cache load0.0002 sec0.3241%20.0001 sec
TS context load0.0001 sec0.1984%20.0001 sec
Template Total0.0535 sec 85.8% 1 0.0535 sec
Template load0.0137 sec21.8954%10.0137 sec
Template processing0.0399 sec63.9114%10.0399 sec
override
Cache load0.0003 sec0.5530%10.0003 sec
General
dbfile0.0001 sec0.1487%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0015%10.0000 sec
Total script time:0.0624 secMenu de la izquierda

Filtros

eZ debug

Debug: access.php mar 27 2023 08:48:09
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 27 2023 08:48:09
Module start 'krokus'
Timing: mar 27 2023 08:48:09
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0325 sec 969.5781 KB180.9844 KB
End 0.0325 sec  1,150.5625 KB 
Total runtime:0.0327 sec
Peak memory usage:1,730.9609 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0012 sec2.9614%100.0001 sec
Check MTime0.0006 sec1.3825%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0027 sec6.4863%30.0009 sec
TS translator
TS init0.0005 sec1.2094%10.0005 sec
TS cache load0.0001 sec0.2997%10.0001 sec
TS context load0.0000 sec0.1095%10.0000 sec
Template Total0.0311 sec 73.9% 1 0.0311 sec
Template load0.0010 sec2.2735%10.0010 sec
Template processing0.0301 sec71.5777%10.0301 sec
override
Cache load0.0004 sec1.0641%10.0004 sec
General
dbfile0.0089 sec21.1387%50.0018 sec
String conversion0.0000 sec0.0045%10.0000 sec
Total script time:0.0420 sec

eZ debug

Debug: access.php mar 27 2023 08:48:09
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 27 2023 08:48:09
Module start 'krokus'
Timing: mar 27 2023 08:48:09
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0325 sec 969.5781 KB180.9844 KB
End 0.0325 sec  1,150.5625 KB 
Total runtime:0.0329 sec
Peak memory usage:1,730.9609 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0012 sec2.9501%100.0001 sec
Check MTime0.0006 sec1.3773%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0027 sec6.4617%30.0009 sec
TS translator
TS init0.0005 sec1.2048%10.0005 sec
TS cache load0.0001 sec0.2985%10.0001 sec
TS context load0.0000 sec0.1091%10.0000 sec
Template Total0.0311 sec 73.7% 1 0.0311 sec
Template load0.0010 sec2.2649%10.0010 sec
Template processing0.0301 sec71.3061%10.0301 sec
override
Cache load0.0004 sec1.0601%10.0004 sec
General
dbfile0.0089 sec21.0585%50.0018 sec
String conversion0.0000 sec0.0045%10.0000 sec
Total script time:0.0422 sec

Comentarios

Humor»

 Posición: 1 Cuenta de revisiones: 4

Un problema en la oficina

Llega un señor a su casa y le dice a su mujer:
Mi amor, tengo un grave problema en la oficina.
Y su mujer le responde muy alentadoramente:
No te preocupes gordito, nunca digas tengo un problema, dí tenemos un problema.
A lo que su marido le contesta:
Muy bien, entonces, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro...

Un problema en la oficina
  • Actualmente 1 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 1/5 (4 valoraciones)

Gracias por tu valoración!

Ya has valorado esta página, sólo la puedes valorar una vez!

Tu valoración ha cambiado, gracias por contribuir!

Buscar

Publicidad

Postaram się wyjaśnić.

Ryszard Siejakowski

Ograniczenia ilościowe, to iluzja. Nie przestrzega ich kłusownik a także większość wędkarzy. Jak ryba bierze, to większość wędkarzy wpada w amok i bierze wszystko do siaty, zgodnie z zasadą, że trzeba wykorzystać, bo jutro brać nie będą. Mam swoje lata na grzbiecie i ryb się w swoim wędkarskim życiu nałowiłem. Moja pierwsza samodzielnie złowiona ryba to czas gdy sekretarzem PZPR został towarzysz Wiesław w 1956 roku. Ryb było wtedy od groma i siedmioletni gówniarz na leszczynową wędkę targał płocie, klenie i jazie. Oczywiście bez karty wędkarskiej, bo młodzieżowa była dopiero od 14 roku życia. Na poważnie wędkarstwem się zainteresowałem w latach siedemdziesiątych. Wtedy już było gorzej z rybą ale też PZW liczyło sobie ponad 1 mln członków a rybacy trzebili sieciami rzeki i jeziora aby zabezpieczyć białko zwierzęce zgodnie z przewodnią myślą partii. Partia pozwalała wtedy na dużo wędkarzom aby pyska nie darli i limity były hohohoho.... a może i więcej. Pstrągów pięć, szczupaków i sandaczy po cztery sztuki na twarz, sumów nie pamiętam, karpi bodajże było 6 sztuk a pozostałego białorybu do 5 kilogramów. Już nie pamiętam ile było węgorza i suma ale węgorzy bodajże było można wziąć cztery sztuki. Obowiązywał wtedy model węgorzowy i karpia raczej do wód otwartych nie ładowano a jak już to był to karp pełno łuski tzw sazan. Nie piszę tego aby gloryfikować PZPR i sekretarzy partyjnych ale była wtedy prowadzona w miarę racjonalna polityka rybacko wędkarska i poziom wiedzy reprezentowany przez ówczesnych ichtiologów to były Himalaje w stosunku do tego co mamy dzisiaj. Każdy szanujący się wędkarz, nie mylić z gumofilcem w kufajce, swoją wiedzę o rybach, pogłębiał na książce Wyganowskiego, gdzie oprócz podstawowych i bardzo przydatnych danych, uczył się też szacunku do ryb, gdyż takie było przesłanie książki Wyganowskiego. Literatura piękna zaś serwowała nam wspaniałe opowieści wędkarskie autorstwa Zamojskiego, Putramenta czy Paukszty. Na tych podstawach budowała się świadomość wędkarska i moralność. W tym siermiężnym komunizmie, współuczestniczyliśmy w dziele ochrony wód i dbałości o te wody. Na większości jezior były oznakowane tarliska, które były naturalne lub sami je tworzyliśmy. Pięćdziesiąt metrów od tarlisk była strefa zakazana i nikt /z wyjątkiem oczywiście kłuserów/ nawet nie myślał aby złamać ten zakaz. Rzeki na wiosnę zawsze wylewały a na zalanych polderach szczupaki kochały się jak szalone. Gorzej gdy wody zaczynały gwałtownie opadać , wtedy odcinało upojnych szczupaczych kochanków i wylęg był narażony na wyginięcie. I wtedy szliśmy na pomoc, przenosząc szczupaki do rzeki a wylęg wyławialiśmy muślinowymi siatkami i też przerzucaliśmy do rzeki. Czasami w wiadrach było aż czarno od 15 milimetrowych szczupaczków, tyle tego było. I tyle gwoli wstępu.
Teraz pora na moje credo i wyjaśnienie. Twierdziłem, twierdzę i do ostatnich dni mego wędkarskiego życia będę twierdził, że naturalnego tarła nie zastąpi żaden ośrodek zarybieniowy a zwłaszcza ośrodek zarządzany przez PZW. Większość tych ośrodków to przykrywki pod finansowe wałki zaradnych działaczy. Z kasy związkowej raczej trudno bezpośrednio ukraść pieniądze, chociaż przykład ZO Zielona Góra czy ZO Poznań, temu przeczy i jak się chce to się podpier..oli. Ale jest lepszy sposób i bezpieczniejszy, tym bardziej, że usankcjonowany zapisami statutowymi, zawartymi w paragrafie 46 pkt 14:
<b>podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, większością 2/3 głosów przy
obecności 2/3 członków, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Głównego;</b>

Po prostu coś pięknego na robienie wałków finansowych na dużą skalę, praktycznie poza kontrolą Stowarzyszenia, gdyż są to Spółki Prawa Handlowego i podlegają tylko kontroli organów skarbowych. Zawsze mnie ciekawiło czy na Okręgowym Zjeździe Delegatów, znalazł się odważny i gramotny delegat, który zażądał dokumentów handlowych spółek tworzonych przez ZO? Sądzę, że taki przypadek nie miał miejsca. A przecież te spółki podobno powołuje się po to aby generowały zyski, które miały zasilać konta stowarzyszenia. Pewnie są deficytowe jak słynna spółka wydająca Wiadomości Wędkarskie.
Teraz będzie trochę ichtiologii. Szczupak nie ma stałego terminu tarła i jego termin warunkowany jest warunkami pogodowymi a w szczególności temperaturą wody i zejściem pokrywy lodowej. Ryba ta potrzebuje do tarła roślinność, przeważnie wynurzoną jak trzcina, oczeret, tatarak. Bardzo dobrze wyciera się na płytkich zalewiskach w czasie wiosennego przyboru wód, w przypadku rzeki na trawiastych terasach zalewowych czy połączonych z głównym nurtem, starorzeczach. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Większość rzek w Polsce została ujarzmiona poprzez budowę różnych rodzajów zbiorników zaporowych, które skutecznie ograniczają wiosenny przybór wody. Tak jest w dorzeczu Odry czy Warty. Stabilizujące działanie zbiorników zaporowych przeciwdziałających powodziom, okazało się wyrokiem śmierci dla szczupaków. Szczupak utracił swe naturalne tarliska a w nurcie się nie wytrze, tak jak sandacz. To główna przyczyna spadku populacji szczupaka w tych rzekach i ich dorzeczach. Problem ten zasadniczo nie występuje na jeziorach ale większość jezior z kolei ma poziom populacji szczupaka poniżej granicy naturalnego odtworzenia. Wojtku, jedna ikrzyca szczupaka to około 30 tyś ziaren ikry na 1 kilogram masy. Przy 6 kilogramach mamy więc około 180-200 tyś ziaren ikry. Średnia przeżywalność to rząd około 10%, co oznacza, że z jednej pary tarłowej przy takich gabarytach ikrzycy dorasta około 20 tyś wylęgu żerującego, w naturalnych warunkach, w naturalnym doborze genetycznym, najlepszego materiału zarybieniowego o jakim można by sobie pomarzyć i bijącym na głowę materiał zarybieniowy z ośrodków zarybieniowych, obarczony w większości skazami genetycznymi i chorobami charakterystycznymi dla dużych zagęszczeń na niewielkiej przestrzeni. Pomyśl Wojtku, że przesuwając termin ochrony szczupaka, pozwoliliśmy przykładowo 10 tys par szczupaków odbyć spokojnie tarło. Ile dziesiątków milionów małych szczupaczków więcej by pływało w polskich bezrybnych wodach. Na RO od wielu lat błagam o wprowadzenie ruchomego terminu ochrony ryb, nie tylko szczupaka. Tak jest na całym cywilizowanym świecie. W USA terminy ochrony łososia są ruchome w zależności od sytuacji. Uczmy się od prymusów a nie od ostatnich w klasie. Budujmy stowarzyszenie świadome świadomością jego członków, gdzie imperatywem jest rybność wód a nie pierwszomajowe święto czyli rozpoczęcie rzezi szczupaków na masową skalę. Wojtku przy takiej populacji szczupaka jak obecnie w Polsce, limit dwóch czy jednej sztuki szczupaka nie ma żadnego znaczenia. To tylko przyspieszy agonię tej ryby, która stanie się ewenementem w Polsce. Memento mori dla szczupaka wybiło kilkanaście lat temu. Teraz jest tylko dożynanie resztek populacji. Świadome i z błogosławieństwem działaczy. Dzisiaj w Polsce bardziej chroniona jest padlina karpiowa niż jedna z najcenniejszych ryb w polskiej ichtiofaunie.
Opinión estándar    

Relacionado con

Kompletny brak rozeznania.

Ryszard Siejakowski
 
RSS 2.0
PDF
E-mail al administrador Versin de la impresion Ayuda Bichos Libro de la huésped
Reklamy Krokus: CRM

Rybie Oko se dedica a cada uno. Cada uno puede ofrecerse voluntariamente y ayudar con el edificio, la moderación y la administración. Cualquier persona que estará interesado en crear su propia visión de este foro puede escoger una pieza para ir con. Puede ser también la sección existente (humor ex, aguas, acoplamientos, los etc.) o nuevo. Si usted está interesado en crear el terraplén del RO esto y nos dice lo que usted quisiera hacer. Los administradores y los asesores existentes decidirán si usted merece hacer esto.