eZ debug

Debug: access.php wrz 21 2021 11:34:08
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: wrz 21 2021 11:34:08
Module start 'krokus'
Timing: wrz 21 2021 11:34:08
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0330 sec 970.2578 KB473.1094 KB
End 0.0330 sec  1,443.3672 KB 
Total runtime:0.0331 sec
Peak memory usage:1,618.8438 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0013 sec3.2489%110.0001 sec
Check MTime0.0007 sec1.6198%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0194 sec47.5076%150.0013 sec
TS translator
TS init0.0010 sec2.4116%20.0005 sec
TS cache load0.0002 sec0.5771%20.0001 sec
TS context load0.0001 sec0.3233%20.0001 sec
Template Total0.0315 sec 77.0% 1 0.0315 sec
Template load0.0013 sec3.2262%10.0013 sec
Template processing0.0301 sec73.7547%10.0301 sec
override
Cache load0.0004 sec0.9494%10.0004 sec
General
dbfile0.0001 sec0.2690%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0076%10.0000 sec
Total script time:0.0409 sec

eZ debug

Debug: access.php wrz 21 2021 11:34:08
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: wrz 21 2021 11:34:08
Module start 'krokus'
Timing: wrz 21 2021 11:34:08
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0330 sec 970.2578 KB473.1094 KB
End 0.0330 sec  1,443.3672 KB 
Total runtime:0.0333 sec
Peak memory usage:1,618.8438 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0013 sec3.2359%110.0001 sec
Check MTime0.0007 sec1.6133%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0194 sec47.3162%150.0013 sec
TS translator
TS init0.0010 sec2.4019%20.0005 sec
TS cache load0.0002 sec0.5748%20.0001 sec
TS context load0.0001 sec0.3220%20.0001 sec
Template Total0.0315 sec 76.7% 1 0.0315 sec
Template load0.0013 sec3.2132%10.0013 sec
Template processing0.0301 sec73.4576%10.0301 sec
override
Cache load0.0004 sec0.9455%10.0004 sec
General
dbfile0.0001 sec0.2679%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0076%10.0000 sec
Total script time:0.0410 secMenu de la izquierda

Filtros

eZ debug

Debug: access.php wrz 21 2021 12:18:33
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: wrz 21 2021 12:18:33
Module start 'krokus'
Timing: wrz 21 2021 12:18:33
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.2160 sec 969.5781 KB180.9844 KB
End 0.2160 sec  1,150.5625 KB 
Total runtime:0.2161 sec
Peak memory usage:1,730.9609 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0009 sec0.3601%100.0001 sec
Check MTime0.0005 sec0.2200%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0075 sec3.1591%30.0025 sec
TS translator
TS init0.0004 sec0.1594%10.0004 sec
TS cache load0.0001 sec0.0220%10.0001 sec
TS context load0.0000 sec0.0102%10.0000 sec
Template Total0.2146 sec 90.7% 1 0.2146 sec
Template load0.0814 sec34.4150%10.0814 sec
Template processing0.1331 sec56.2990%10.1331 sec
override
Cache load0.0003 sec0.1455%10.0003 sec
General
dbfile0.0729 sec30.8437%50.0146 sec
String conversion0.0000 sec0.0009%10.0000 sec
Total script time:0.2365 sec

eZ debug

Debug: access.php wrz 21 2021 12:18:33
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: wrz 21 2021 12:18:33
Module start 'krokus'
Timing: wrz 21 2021 12:18:33
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.2160 sec 969.5781 KB180.9844 KB
End 0.2160 sec  1,150.5625 KB 
Total runtime:0.2164 sec
Peak memory usage:1,730.9609 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0009 sec0.3598%100.0001 sec
Check MTime0.0005 sec0.2198%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0075 sec3.1568%30.0025 sec
TS translator
TS init0.0004 sec0.1593%10.0004 sec
TS cache load0.0001 sec0.0220%10.0001 sec
TS context load0.0000 sec0.0102%10.0000 sec
Template Total0.2146 sec 90.7% 1 0.2146 sec
Template load0.0814 sec34.3904%10.0814 sec
Template processing0.1331 sec56.2589%10.1331 sec
override
Cache load0.0003 sec0.1454%10.0003 sec
General
dbfile0.0729 sec30.8217%50.0146 sec
String conversion0.0000 sec0.0009%10.0000 sec
Total script time:0.2367 sec

Humor»

 Posición: 3,5 Cuenta de revisiones: 72

Syfilis

Wnosi facet do gabinetu lekarza sprzęt wędkarski: Wędki, żyłki, kołowrotki, podbieraki, przynęty, zanęty, wiaderka, słowem - wszystko. Zastawia gratami pół gabinetu.
- Panie doktorze, zapłacę każde pieniądze, tylko niech doktor mi powie, jak od tego można zarazić się syfilisem?
- Przepraszam, ale nie do końca chyba pana rozumiem...
- Czego tu nie rozumieć? Przed żoną muszę się jakoś wytłumaczyć...

Syfilis
  • Actualmente 3,5 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 3,4/5 (72 valoraciones)

Gracias por tu valoración!

Ya has valorado esta página, sólo la puedes valorar una vez!

Tu valoración ha cambiado, gracias por contribuir!

Buscar

Publicidad

Rybie Oko/Los peses/Indice en latino 

Indice en latino


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T X Y U W Z 


A

Alburnus albidus (Alburno)

Aspius aspius (Asp)

Abramis brama (Common Bream)

Abramis ballerus (Zope)

Anguilla anguilla (Anguila)

Abramis sapa (White-eye Bream)

Anthias anthias (Antias)

Apogon imberbis (Apogon)

Argentina sphyraena (Argentyna smukła)

Atherina presbyter (Ateryna)

Atherina boyeri (Ateryna Boyera)

Atherina mochon (Ateryna zwyczajna)

Aulopyge hügeli (Brzanokiełb)

Acipenser ruthenus (Czeczuga, Sterlet)

Acipenser naccarii (Jesiotr adriatycki)

Acipenser persicus (Jesiotr perski)

Acipenser güldenstädti (Jesiotr rosyjski)

Acipenser baeri (Jesiotr syberyjski)

Aphanius iberus (Karpieńczyk hiszpański)

Aphanius fasciatus (Karpieńczyk pręgowany)

Alopias vulpinus (Kosogon)

Argyrosomus regius (Kulbin)

Alosa fallax nilotica (Parposz śródziemnomorski)

Alosa sphaerocephala (Puzanek agrachański)

Acipenser stellatus (Siewruga)

Atherina hepsetus (Smugobok)

Acipenser nudiventris (Szyp)

Argyropelecus olfersi (Topornik krępy)

Argyropelecus hemigymnus (Topornik wyłupiasty)

Alburnus charusini (Ukleja kaukaska)

Aetobatus Narinari (Orleń cętkowany)

Alburnus alburnus (Bleak)

Alosa alosa (Aloza)

Acipenser sturio (Jesiotr zachodni)

Alosa fallax (Parposz)

Alburnoides bipunctatus (Piekielnica)

B

Barbus barbus (Barbo común)

Barbus cyclolepis Heckel (Barbus cyclolepis Heckel)

Barbus petenyi Heckel (Barbus petenyi Heckel)

Blicca bjoerkna (White Bream)

Benthophiloides brauneri (Babka Braunera, Babka paskowana)

Benthophilus stellatus (Babka gwiaździsta)

Benthophilus granulosus (Babka szorstka)

Belone belone (Belona pospolita, belona)

Beryx decadactylus (Beryks krępy)

Brama brama (Brama)

Brosme brosme (Brosma)

Barbus albanicus (Brzana albańska)

Barbus brachycephalus (Brzana aralska.)

Barbus comiza (Brzana iberyjska)

Barbus peloponnesius (Brzana peloponeska)

Barbus plebejus (Brzana południowa)

Boreogadus saida (Dorszyk polarny, sajka)

C

Ctenopharyngodon idella (Carpa herbivora)

Carassius (Carpín)

Carassius auratus gibelio (Gibel carp)

Cyprinus carpio (Carpa común )

Coregonus lavaretus (Powan)

Chondrostoma nasus (Nasus)

Coregonus albula (Vendace)

Clupea harengus (Atlantic herring)

Coregonus oxyrinchus (Houting)

Chromogobius quadrivittatus (Babka pręgowana)

Chelon labrosus (Chelon grubowargi)

Chimaera monstrosa (Chimera, przeraza)

Chromis chromis (Chromis kasztanowy)

Coregonus nasus-Forma (Czyr)

Cetorhinus maximus (Długoszpar, rekin olbrzymi)

Carapus acus (Karap europejski, fierasfer)

Cottus petiti (Glowacz Petitiego)

Centrolabrus exoletus (Jaskroń)

Capros aper (Kaprosz)

Caspiosoma caspium (Kaspiosoma, Babka naga)

Clupeonella abrau (Kilka abrauska)

Clupeonella delicatula (Kilka zwyczajna)

Coryphaena hippurus (Koryfena)

Conger conger (Konger)

Ciliata mustela (Onos, mostelka)

Coregonus peled-Forma (Peluga)

Caspialosa caspia (Puzanek kaspijski)

Caspialosa saposhnikovi (Puzanek wielkooki)

Carcharodon carcharias (Żarłacz biały, rekin ludojad)

Coregonus pidschian-Forma (Sieja piżjan)

Ctenolabrus rupestris (Wargacz skalik, skalik)

Coryphaenoides rupestris (Buławik czarny, buławik pancerny, szczur pancerny)

Chalcalburnus chalcoides (Szemaja)

Chalcalburnus chalcoides mento (Szemaja bawarska)

Caspialosa maeotica (Śledź azowski)

Caspialosa pontica (Śledź czarnomorski)

Caspialosa curensis (Śledź kizyłagaczewski)

Caspialosa suworowi (Śledź Suworowa)

Chondrostoma oxyrhynchum (Świnka czarnobrzucha)

Chondrostoma kneri (Świnka dalmatyńska)

Chondrostoma genei (Świnka genuańska)

Chondrostoma polylepis (Świnka iberyjska)

Chondrostoma colchicum (Świnka kolchidzka)

Chondrostoma taxostoma (Świnka podkowoustna)

Chondrostoma soetta (Świnka włoska)

Clupeonella cultiventris (Tiulka czarnomorsko-azowska)

Cepola macrophthalma (Wstęgówka)

Carcharhinus Leucas (Żarłacz tępogłowy)

Carcharhinus Menisorrah (Żarłacz menisora)

Centrophorus squamosus (Koleń czerwony)

Callorhinchus Callorhinchus (Hakonos)

Cichlasoma facetum (Pielęgnica chanchito)

Caspiomyzon wagneri (Minog kaspijski)

Cobitis caspia (Koza kaspijska)

Cobitis caucasica (Koza kaukaska)

Cobitis elongata (Koza największa)

Cobitis romanica (Koza rumuńska)

Cobitis conspersa (Koza wenecka)

Cobitis larvata (Koza włoska)

Cottus gobio (Głowacz białopłetwy)

Cottus poecilopus (Głowacz pręgopłetwy)

Cobitis taenia (Koza)

Cobitis aurata (Koza złotawa)

D

Diplodus vulgaris (Amarel)

Dentex dentex (Kielec właściwy)

Dicentrarchus labrax (Labraks)

Dicentrarchus punctatus (Labraks cętkowany)

Dicentrarchus punctatus (Strzępiel cętkowany)

Dasyatis Pastinaca (Ogończa Pastynak)

Dasyatis Americana (Ogończa amerykańska)

Dasyatis Margarita (Ogończa perełkowa)

Dasyatis Uarnak (Ogończa arnak, Arnak)

E

Esox lucius (Northern Pike)

Epinephelus guaza (Granik wielki)

Etmopterus spinax (Kolczak, kolczak czarny)

Engraulis encrasicholus (Sardela europejska, chamsa)

Entelurus aequoreus (Wężyna)

Eudontomyzon hellenicus (Minog grecki)

Eptatretus Stouti (Śluzica brunatna)

Eulamia Limbata (Żarłacz czarnopłetwy)

Esox masquinongy (Szczupak amerykański – muskie, (muskellunge))

G

Gadus morhua (Bacalao común)

Gymnocephalus cernua (Ruffe)

Gasterosteus aculeatus (Espinoso - Espinocillo)

Gobio gobio (Gobio de río)

Gambusia affinis (Gambuzja pospolita)

Gobio uranoscopus (Kiełb długowąsy)

Gobio ciscaucasicus (Kiełb kaukaski)

Galeus melastomus (Piłogon)

Galeorhinus galeus (Żarłacz szary, rekin szary)

Gymnocephalus acerina (Sirotka)

Gymnocephalus schraetzer (Szrecer)

Gadiculus argenteus (Ślepior)

Galeorhinus Zyopterus (Żarłacz kalifornijski)

Galeocerdo Cuvieri ( Żarłacz tygrysi)

Gobius niger (Babka czarna)

Gobio albipinnatus (Kiełb białopłetwy)

Gobio kessleri (Kiełb Kesslera)

H

Hucho hucho (EL HUCHO)

Hypophthalmichthys molitrix (Silver Carp)

Hypophthalmichthys nobilis (Bighead Carp)

Hyrcanogobius bergi (Babka Berga)

Huso huso (Bieługa)

Hippocampus ramulosus (Pławikonik sargassowy)

Heptranchia perlo (Siedmioszpar spiczastoglowy)

Hexanchus griseus (Sześcioszpar)

Hucho taimen (Tajmień)

Heterodontus Japonicus (Rekin rogatek)

Halaelurus Natalensis (Rekinek natalski)

Hydrolagus Colliei (Chimera amerykańska)

Hariotta Atlantica (Drakon, Strzałosmok)

I

Ictalurus nebulosus (Brown Bullhead)

Isurus oxyrinchus (Ostronos)

K

Knipowitschia longecaudata (Babka długoogonowa)

Knipowitschia caucasica (Babka kaukaska)

Koris doncela (Koris doncela)

L

Limanda Limanda (Lenguado)

Leuciscus idus (Ide)

Leuciscus cephalus (Cacho)

Lota lota (Burbot)

Leuciscus leuciscus (Dace)

Lepomis auritus (Bass różowy)

Lepomis gibbosus (Bass słoneczny, Słonecznica pstra)

Lepomis cyanellus (Bass zielony)

Leuciscus borysthenicus (Bobyrec)

Liza ramada, Mugil capito (Cefal cienkowargi)

Leuciscus svallize (Jelec adriatycki)

Leuciscus danilewskii (Jelec Danilewskiego)

Leuciscus turskyi (Jelec Turskiego)

Leuciscus illyricus (Kleń jugosłowiański)

Leuciscus aphipsi (Kleń kaukaski)

Lamna nasus (Żarłacz śledziowy, lamna)

Liopsetta glacialis (Lodzica)

Lithognathus mormyrus (Morlesz pręgowany)

Liza saliens, Mugil saliens (Ostronosik)

Lampris guttatus (Strojnik)

Labrus bergylta (Cockoo wrasse)

Labrus merula (Wargacz merula)

Labrus bimaculatus (Ballan wrasse)

Labrus viridis (Wargacz zielony)

lethenteron kessleri (Minog syberyjski)

Lampetra planeri zanandreai (Minog północnowłoski)

Lamperta Tridentatus (Minog trójzębny)

Lamna Ditropis (Lamna dwustępkowa)

Lampetra vladykovi (Minog Władykowa)

Lampetra danfordi (Minog węgierski)

Lampetra japonica (Minog japoński)

Liparis liparis (Dennik)

Lampetra mariae (Minog ukraiński)

Lampetra planeri (Minog strumieniowy)

Lampetra fluviatilis (Minog rzeczny)

Leucaspius delineatus (Słonecznica)

M

Mylopharyngodon piceus (Amur czarny)

Mesogobius batrachocephalus (Babka żabia)

Micropterus salomoides (Bass wielkogębowy)

Micromesistius poutassou (Błękitek)

Mugil labrosus (Cefal morski)

Mugil labeo, Odeachilus labeo (Cefal wargacz)

Mugil auratus (Cefal złotogłowy)

Mallotus villosus (Gromadnik)

Maurolicus muelleri (Mauryk)

Mobula mobular (Mobula)

Myliobatis aquila (Orleń, skrzydlak pospolity)

Mustelus mustelus (Mustel siwy, siwosz)

Merlangius merlangus (Witlinek)

Myxine Glutinosa (Śluzica, śluzica atlantycka)

Manta Birostris (Manta, Diabeł morski)

Mullus surmuletus (Barwena)

Micropterus dolomieui (Bass małogębowy)

Myoxocephalus quadricornis (Sea Scorpion)

Misgurnus fossilis (Piskorz)

N

Neogobius melanostomus (Babka czarnopyska, Babka bycza)

Neogobius cephalarges, Platyrostris cephalarges (Babka kamienna)

Neogobius kessleri (Babka Kesslera, Babka potokowa)

Neogobius fluviatilis (Babka rzeczna)

Neogobius syrman (Babka Syrmana, Babka odeska)

Naucrates ductor (Ryba pilot, pilot)

Notorhynchus Macalatus (Siedmioszpar plamisty)

Noemacheilus barbatulus (Śliz, Śliz pospolity)

Nerophis ophidion (Wężynka)

O

Oncorhynchus mykiss, Salmo gairdneri (Rainbow Trout)

Osmerus eperlanus (Smelt)

Oxynotus centrina (Brązosz)

Oncorhynchus gorbuscha (Gorbusza)

Oncorhynchus keta (Keta)

Odontaspis taurus (Tawrosz)

Ophidion barbatum (Wyślizg brodaty)

P

Perccottus glenii Dybowski (Chinese sleeper)

Pseudorasbora parva (Pseudorasbora parva)

Perca fluviatilis (Perca)

Platichthys flesus (Flounder)

Proterorhinus marmoratus (Babka marmurkowata)

Padogobius nigricans (Babka włoska)

Pollachius virens (Czarniak)

Pungitius pungitus (Cierniczek)

Pungitius platygaster aralensis (Cierniczek aralski)

Pungitius platygaster hellenicus (Cierniczek grecki)

Pungitius platygaster (Cierniczek południowy)

Puntazzo puntazzo (Dubiel)

Percarina demidoffi (Limanka)

Pagellus bogaraveo (Morlesz bogar)

Pachychilon pictum (Pachychylon ozdobny)

Pristis pristis (Piła, ryba piła)

Pollachius pollachius (Rdzawiec)

Pomatomus saltator (Tasergal)

Polyprion americanus (Wrakoń)

Prionace glauca (Żarłacz błękitny)

Poroderma Africanum (Rekinek leniwy)

Pristis Pectinatus (Piła drobnozębna)

Pteroplatea Altavella (Ptaszyca, Altawela)

Pangasius hypophthalmus (Sum rekini, Wielkook rekini)

Pygocentrus piraya (Pirania)

Phoxinus czekanowskii posnaniensis (Strzebla Czekanowskiego)

Phoxinellus adspersus (Strzebla dalmatyńska)

Phoxinellus pstrossi (Strzebla dubrownicka)

Phoxinellus stymphalicus (Strzebla grecka)

Phoxinellus hispanicus (Strzebla hiszpańska)

Pomatoschistus canestrini (Babka kanestrini)

Padogobius panizzai (Babka padeńska)

Pomatoschistus microps (Babka piaskowa)

Pelecus cultratus (Ciosa)

Phoxinus percnurus (Strzebla przekopowa)

Phoxinus phoxinus (Strzebla potokowa)

Pomatoschistus minutus (Babka mała)

Petromyzon marinus (Minog morski)

R

Rutilus rutilus (Roach)

Rutilus rubilio (Płoć adriatycka)

Rutilus macedonicus (Płoć macedońska)

Rutilus lemmingii (Płoć pardilska)

Rutilus macrolepidotus (Płoć portugalska)

Raja brachyura (Raja białoplama)

Raja undulata (Raja bruzdowana)

Raja clavata (Raja nabijana, raja ciernista)

Raja microocellata (Raja drobnooka)

Raja naevus (Raja dwuplama)

Raja batis (Raja gładka)

Raja lintea (Raja głębinowa)

Raja asterias (Raja gwiaździsta)

Raja fullonica (Raja kosmata)

Raja fyllae (Raja listnik)

Raja miraletus (Raja motyl)

Raja montagui (Raja nakrapiana)

Raja oxyrinchus (Raja ostronosa)

Raja circularis (Raja piaskowa)

Raja radiata (Raja promienista)

Raja alba (Raja siwa)

Rhinobatos rhinobatos (Rocha)

Rutilus frisii (Wyrozub)

Raniceps raninus (Żabogłów)

Rutilus albornoides (Rutilus albornoides)

Rutilus frisii meidingeri (Rutilus frisii meidingeri)

Rhinobatos Annulatus (Rocha aksamitna )

Rhinobatos Productus (Rocha kalifornijska )

Raja Binoculata (Raja Wielka)

Raja Hyperborea (Raja polarna, Płaszczka polarna )

Raja Rhina (Raja długonosa )

Rhodeus sericeus amarus (Różanka)

S

Salmo trutta fario (Brown Trout)

Silurus glanis (Wels)

Salmo salar (Atlantic salmon)

Salvelinus fontinalis (Brook Trout)

Sander luciopercia, Stizostedion lucioperca (Zander)

Salmo trutta lacustris (Lake Trout)

Salmo trutta trutta (Sea Trout)

Scardinius erythrophthalmus (Gardí)

Scophthalmus rhombus (Brill)

Scophthalmus maximus (Turbot)

Squatina squatina (Anioł morski, ryna, skwat)

Sphyraena sphyraena (Barrakuda europejska)

Stizostedion volgensis (Bersz, Sekret)

Stenodus leucichthys (Białorybica)

Sparus aurata (Dorada)

Syngnathus acus (Iglik)

Serranus cabrilla (Kabryl)

Spondyliosoma cantharus (Kantar)

Sqalus acanthias (Koleń)

Sciaena umbra (Kulbak czarny)

Salmothymus obtusirostris (Łosoś adriatycki)

Salmo clarki (Łosoś Klarka)

Scomber japonicus (Makrela kolias)

Scomberesox saurus (Makrelosz)

Sparus pagrus (Pagrus, pagrus różowy)

Salvelinus alpinus salvelinus (Palia alpejska)

Salvelinus namaycush (Lake trout)

Serranus hepatus (Piłczyk)

Salmo trutta macrostigma (Pstrąg śródziemnomorski)

Somniosus microcephalus (Rekin polarny)

Scyliorhinus canicula (Rekinek, rekinek psi)

Scyliorhinus stellaris (Rekinek plamisty, rekinek pantera)

Sarpa salpa (Salpa)

Stizostedion marina (Sandacz morski)

Sardinella aurita (Sardynela atlantycka)

Sardina pilchardus (Sardynka europejska)

Seriola dumerili (Seriola olbrzymia)

Symphodus roissali (Skrzelówka)

Sparisoma cretense (Sparysoma kreteńska)

Serranus scriba (Strzępiel pisarz)

Silurus aristotelis (Sum Arystotelesa)

Sprattus sprattus (Szprot)

Salmo trutta labrax (Troć czarnomorska)

Salmo trutta caspius (Troć kaspijska)

Symphodus melops (Wargacz melops)

Symphodus rostratus (Wargacz ostronosy)

Symphodus (Crenilabrus) ocellatus (Wargacz pawiooki)

Symphodus cinereus (Wargacz szary)

Symphodus mediterraneus (Wargacz śródziemnomorski)

Symphodus tinca (Wargacz tynka)

Scardinius graecus (Wzdręga grecka)

Stenodus leucichthys nelma (Nelma)

Stegostoma Fasciatum (Rekin brodaty)

Sphyrna Tiburo (Młot tyburo, Tybura)

Squalus Fernandinus (Koleń piaskowy)

Sphyrna Zygaena (Rekin młot, Młot)

Spinachia spinachia (Pocierniec)

Syngnathus nigrolineatus (Iglicznia czarnomorska)

T

Tinca tinca (Tenca)

Thymallus thymallus (European Grayling)

Trachynotus ovatus, Trachinotus blochi (Sierpik Blocha, Amia)

Trisopterus luscus (Bielmik)

Torpedo torpedo (Drętwa pawik)

Torpedo marmorata (Drętwa pstra)

Truchurus trachurus (Ostrobok pospolity)

Trachinus draco (Ostrosz drakon)

Trachinus vipcra (Ostrosz wipera)

Thalassoma pavo (Talasoma pawia)

Trachipterus arcticus (Wstęgor polarny)

Taeniura Grabata (Patelnica)

Torpedo Nobiliana (Drętwa brunatna)

Torpedo Californica (Drętwa kalifornijska)

U

Umbrina cirrosa (Drum iberyjski)

Umbrina canariensis (Drum kanaryjski)

Umbrina ronchus (Drum marokański)

Uranoscopus scaber (Skabera)

Urophycis blennioides (Widłak biały)

Umbra krameri (Muławka)

Umbra pygmaea (Muławka amerykańska )

Urolophus Halleri (Trygon kolisty)

Z

Zosterisessor ophiocephalus (Babka tasiemcowa)

Zingel zingel (Czop czarny)

Zingel asper (Czop francuski)

Zingel streber (Czop żółty)

Zeus faber (Piotrosz)

 
RSS 2.0
E-mail al administrador Versin de la impresion Ayuda Bichos Libro de la huésped
Reklamy Krokus: Hydroizolacja - osuszanie ścian fundamentowych budynków

Rybie Oko se dedica a cada uno. Cada uno puede ofrecerse voluntariamente y ayudar con el edificio, la moderación y la administración. Cualquier persona que estará interesado en crear su propia visión de este foro puede escoger una pieza para ir con. Puede ser también la sección existente (humor ex, aguas, acoplamientos, los etc.) o nuevo. Si usted está interesado en crear el terraplén del RO esto y nos dice lo que usted quisiera hacer. Los administradores y los asesores existentes decidirán si usted merece hacer esto.