eZ debug

Debug: access.php mar 30 2020 03:18:48
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 30 2020 03:18:48
Module start 'krokus'
Timing: mar 30 2020 03:18:48
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.1179 sec 970.3125 KB473.1094 KB
End 0.1179 sec  1,443.4219 KB 
Total runtime:0.1180 sec
Peak memory usage:1,618.8984 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0010 sec0.7768%110.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.4803%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0220 sec17.7875%150.0015 sec
TS translator
TS init0.0007 sec0.5377%20.0003 sec
TS cache load0.0001 sec0.1057%20.0001 sec
TS context load0.0001 sec0.0751%20.0000 sec
Template Total0.1169 sec 94.4% 1 0.1169 sec
Template load0.0005 sec0.3883%10.0005 sec
Template processing0.1164 sec93.9745%10.1164 sec
override
Cache load0.0003 sec0.2518%10.0003 sec
General
dbfile0.0001 sec0.0645%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0015%10.0000 sec
Total script time:0.1238 sec

eZ debug

Debug: access.php mar 30 2020 03:18:48
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 30 2020 03:18:48
Module start 'krokus'
Timing: mar 30 2020 03:18:48
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.1179 sec 970.3125 KB473.1094 KB
End 0.1179 sec  1,443.4219 KB 
Total runtime:0.1182 sec
Peak memory usage:1,618.8984 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0010 sec0.7758%110.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.4797%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0220 sec17.7640%150.0015 sec
TS translator
TS init0.0007 sec0.5370%20.0003 sec
TS cache load0.0001 sec0.1056%20.0001 sec
TS context load0.0001 sec0.0750%20.0000 sec
Template Total0.1169 sec 94.3% 1 0.1169 sec
Template load0.0005 sec0.3878%10.0005 sec
Template processing0.1164 sec93.8504%10.1164 sec
override
Cache load0.0003 sec0.2515%10.0003 sec
General
dbfile0.0001 sec0.0644%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0015%10.0000 sec
Total script time:0.1240 secMenu de la izquierda

eZ debug

Debug: access.php mar 30 2020 03:35:31
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 30 2020 03:35:31
Module start 'krokus'
Timing: mar 30 2020 03:35:31
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0159 sec 969.6328 KB180.9844 KB
End 0.0159 sec  1,150.6172 KB 
Total runtime:0.0160 sec
Peak memory usage:1,731.0156 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0010 sec4.5449%100.0001 sec
Check MTime0.0006 sec2.6672%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0022 sec10.1887%30.0007 sec
TS translator
TS init0.0005 sec2.2184%10.0005 sec
TS cache load0.0001 sec0.5722%10.0001 sec
TS context load0.0000 sec0.2185%10.0000 sec
Template Total0.0147 sec 66.8% 1 0.0147 sec
Template load0.0005 sec2.2692%10.0005 sec
Template processing0.0142 sec64.4551%10.0142 sec
override
Cache load0.0004 sec1.6246%10.0004 sec
General
dbfile0.0001 sec0.5267%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0054%10.0000 sec
Total script time:0.0220 sec

eZ debug

Debug: access.php mar 30 2020 03:35:31
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: mar 30 2020 03:35:31
Module start 'krokus'
Timing: mar 30 2020 03:35:31
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.0159 sec 969.6328 KB180.9844 KB
End 0.0159 sec  1,150.6172 KB 
Total runtime:0.0162 sec
Peak memory usage:1,731.0156 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0010 sec4.5150%100.0001 sec
Check MTime0.0006 sec2.6497%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0022 sec10.1216%30.0007 sec
TS translator
TS init0.0005 sec2.2038%10.0005 sec
TS cache load0.0001 sec0.5684%10.0001 sec
TS context load0.0000 sec0.2170%10.0000 sec
Template Total0.0147 sec 66.4% 1 0.0147 sec
Template load0.0005 sec2.2543%10.0005 sec
Template processing0.0142 sec64.0306%10.0142 sec
override
Cache load0.0004 sec1.6139%10.0004 sec
General
dbfile0.0001 sec0.5233%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0054%10.0000 sec
Total script time:0.0222 sec

Comentarios

Humor»

 Posición: 5 Cuenta de revisiones: 22

Balanga


Poniedziałek
Porwaliśmy samolot na lotnisku w Moskwie, pasażerowie jako zakładnicy. Żądamy miliona dolarów i lotu do Meksyku.

Wtorek
Czekamy na reakcję władz. Napiliśmy się z pilotami. Pasażerowie wyciągnęli zapasy. Napiliśmy się z pasażerami. Piloci napili się z pasażerami.

Środa
Przyjechał mediator. Przywiózł wódkę. Napiliśmy się z mediatorem, pilotami i
pasażerami. Mediator prosił, żebyśmy wypuścili połowę pasażerów.
Wypuściliśmy, a co tam.

Czwartek
Pasażerowie wrócili z zapasami wódki. Balanga do rana. Wypuściliśmy drugą
połowę pasażerów i pilotów.

Piątek
Druga połowa pasażerów i piloci wrócili z gorzałą. Przyprowadzili masę
znajomych. Impreza do rana.

Sobota
Do samolotu wpadł specnaz. Z wódką. Balanga do poniedziałku.

Poniedziałek
Do samolotu pakują się coraz to nowi ludzie z gorzałą. Jest milicja, są
desantowcy, strażacy, nawet jacyś marynarze.
Wtorek
Nie mamy sił. Chcemy się poddać i uwolnić samolot. Specnaz się nie zgadza.
Do pilotów przyleciała na imprezę rodzina z Władywostoku. Z wódką.

Środa
Pertraktujemy. Pasażerowie zgadzają się nas wypuścić, jeśli załatwimy wódkę.

Balanga
 • Actualmente 5 de 5 Estrellas.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 5/5 (22 valoraciones)

Gracias por tu valoración!

Ya has valorado esta página, sólo la puedes valorar una vez!

Tu valoración ha cambiado, gracias por contribuir!

Buscar

Publicidad

Tienda noticias »

St. Croix Legend Black Ice- nowość na 2018 rok
St. Croix SOLE
St.Croix Premier Musky casting

Rybie Oko/Otros/Reglamento SMS  

Reglamento SMS Premium

Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad i warunków uzyskiwania przez Klientów dostępu do zasobów i usług świadczonych w Serwisie internetowym „Rybie Oko” (www.rybieoko.pl) przez Krokus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 31 wpisaną do KRS pod numerem 0000032641, zwaną dalej Organizatorem, pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności poprzez przesłanie przez Klienta wiadomości SMS Premium na wskazany numer.

 1. Każdy z użytkowników telefonów komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość uzyskania odpłatnie dostępu do wyodrębnionej grupy zasobów bądź usług świadczonych przez Organizatora poprzez wysłanie określonej wiadomości SMS Premium pod wskazany numer.
 2. Organizator nie dokonuje i dokonywać nie będzie kontroli zgodności danych wskazanych przez osobę korzystającą z usług, o których mowa w pkt.1 z danymi właściciela telefonu komórkowego, z którego została wysłana wiadomość SMS.
 3. Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazane numery naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa aparat Klienta, z którego wysłano wiadomość. Opłata ta nie będzie zwracana Klientowi w żadnym wypadku.
 4. Do kosztów zamówienia zasobu będącego produktem należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient.
 5. Prawidłowe świadczenie usług opłacanych za pomocą wiadomości SMS uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej, na co Organizator nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane działaniem siły wyższej. Organizator dołoży jednak wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania usług.
 6. Usługami i zasobami, o których mowa w pkt.1 są w szczególności:
  • dostęp do artykułów,
  • dostęp do zdjęć,
  • dostęp do informacji,
  • produkty multimedialne,
  • gry i quizy,
  • telegramy
 7. Treść SMS służąca zamówieniu danego zasobu bądź usługi jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących dany zasób lub usługę.
 8. W przypadku usług dostępu po przesłaniu wiadomości Klient otrzyma na telefon komórkowy, z którego przesłano SMS Premium, wiadomość tekstową zawierającą kod dostępu pozwalający na przeglądanie wybranej zawartości przez określony daną usługą czas. Po upływie opłaconego okresu dostępu dalsze korzystanie z usługi wymaga dokonania kolejnej płatności poprzez wysłanie wiadomości SMS. Ważność kodu od dnia otrzymania go SMS-em to 3 dni. Jeśli przez ten czas kod nie zostanie wykorzystany jego działanie wygaśnie.
 9. W przypadku usług dostępu do zasobów, po przesłaniu wiadomości Klient otrzyma na telefon komórkowy, z którego przesłano SMS Premium zamówiony zasób.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub zamówionego zasobu w przypadku gdy Klient będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu. Organizator zastrzega, że wszystkie przesłane materiały i treści publikowane w serwise podlegają ocenie Moderatorów i mogą zostać ocenzurowane lub usunięte.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta kodu dostępu bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Klienta zakupu zasobu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zmówienia.
 13. Korzystanie z komercyjnej części serwisu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie przez Klienta otrzymanych kodów, a co za tym idzie uzyskania dostępu przez osoby nieuprawnione.
 15. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej uwagi@rybieoko.pl
 16. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Organizator uzgodni z Klientem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie musi być wyższa niż opłata, jaką naliczył operator telefonii komórkowej za wysłanie SMS Premium.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych przez Klienta.
 18. Na zasadzie art. 18 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 959.06.2004 z późn. zm.) Organizator wskazuje, że niezbędne do wykonania usług objętym regulaminem jest przetwarzanie przez Organizatora danych eksploatacyjnych, obejmujących:
  Numer telefonu, z którego nawiązywane jest połączenie z serwisem lub z którego nawiązano połączenie lub wysłano SMS.

Los asuntos y comentarios

 
RSS 2.0
E-mail al administrador Versin de la impresion Ayuda Bichos Libro de la huésped
Reklamy Krokus: eZ publish to nowoczesny i wydajny wzorzec projektowy - CMF (Content Management Framework). OpenSource CMS Kod źródłowy dostępny jest na zasadach nieodpłatnych licencji GNU GPL

Rybie Oko se dedica a cada uno. Cada uno puede ofrecerse voluntariamente y ayudar con el edificio, la moderación y la administración. Cualquier persona que estará interesado en crear su propia visión de este foro puede escoger una pieza para ir con. Puede ser también la sección existente (humor ex, aguas, acoplamientos, los etc.) o nuevo. Si usted está interesado en crear el terraplén del RO esto y nos dice lo que usted quisiera hacer. Los administradores y los asesores existentes decidirán si usted merece hacer esto.