eZ debug

Debug: access.php gru 06 2020 01:15:15
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: gru 06 2020 01:15:15
Module start 'krokus'
Timing: gru 06 2020 01:15:15
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.1213 sec 971.8672 KB983.6328 KB
End 0.1213 sec  1,955.5000 KB 
Total runtime:0.1214 sec
Peak memory usage:2,168.3750 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0012 sec0.8223%110.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.4377%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0306 sec21.6003%150.0020 sec
TS translator
TS init0.0442 sec31.1821%20.0221 sec
TS cache load0.0435 sec30.6474%20.0217 sec
TS context load0.0428 sec30.1714%20.0214 sec
Template Total0.1183 sec 83.4% 1 0.1183 sec
Template load0.0048 sec3.4012%10.0048 sec
Template processing0.1135 sec80.0208%10.1135 sec
override
Cache load0.0022 sec1.5324%10.0022 sec
General
dbfile0.0001 sec0.0990%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0013%10.0000 sec
Total script time:0.1418 sec

eZ debug

Debug: access.php gru 06 2020 01:15:15
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: gru 06 2020 01:15:15
Module start 'krokus'
Timing: gru 06 2020 01:15:15
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.1213 sec 971.8672 KB983.6328 KB
End 0.1213 sec  1,955.5000 KB 
Total runtime:0.1217 sec
Peak memory usage:2,168.3750 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0012 sec0.8214%110.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.4372%110.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0306 sec21.5758%150.0020 sec
TS translator
TS init0.0442 sec31.1467%20.0221 sec
TS cache load0.0435 sec30.6127%20.0217 sec
TS context load0.0428 sec30.1372%20.0214 sec
Template Total0.1183 sec 83.3% 1 0.1183 sec
Template load0.0048 sec3.3973%10.0048 sec
Template processing0.1135 sec79.9301%10.1135 sec
override
Cache load0.0022 sec1.5306%10.0022 sec
General
dbfile0.0001 sec0.0989%50.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0013%10.0000 sec
Total script time:0.1420 secMenu de la izquierda

eZ debug

Debug: access.php gru 06 2020 03:04:00
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: gru 06 2020 03:04:00
Module start 'krokus'
Timing: gru 06 2020 03:04:00
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.1313 sec 971.1797 KB573.9922 KB
End 0.1313 sec  1,545.1719 KB 
Total runtime:0.1314 sec
Peak memory usage:2,121.7031 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0012 sec0.8239%100.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.3847%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0084 sec5.6477%30.0028 sec
TS translator
TS init0.0382 sec25.7498%10.0382 sec
TS cache load0.0378 sec25.5024%10.0378 sec
TS context load0.0137 sec9.2504%10.0137 sec
Template Total0.0922 sec 62.1% 1 0.0922 sec
Template load0.0435 sec29.2871%10.0435 sec
Template processing0.0487 sec32.7947%10.0487 sec
override
Cache load0.0432 sec29.1078%10.0432 sec
General
dbfile0.0175 sec11.7849%50.0035 sec
String conversion0.0000 sec0.0021%10.0000 sec
Total script time:0.1484 sec

eZ debug

Debug: access.php gru 06 2020 03:04:00
Updated settings to use siteaccess 'forum_es'
Timing: gru 06 2020 03:04:00
Module start 'krokus'
Timing: gru 06 2020 03:04:00
End

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'krokus' 0.0000 sec0.1313 sec 971.1797 KB573.9922 KB
End 0.1313 sec  1,545.1719 KB 
Total runtime:0.1316 sec
Peak memory usage:2,121.7031 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0012 sec0.8231%100.0001 sec
Check MTime0.0006 sec0.3843%100.0001 sec
postgresql_total
Postgresql_queries0.0084 sec5.6418%30.0028 sec
TS translator
TS init0.0382 sec25.7233%10.0382 sec
TS cache load0.0378 sec25.4761%10.0378 sec
TS context load0.0137 sec9.2408%10.0137 sec
Template Total0.0922 sec 62.0% 1 0.0922 sec
Template load0.0435 sec29.2569%10.0435 sec
Template processing0.0487 sec32.7609%10.0487 sec
override
Cache load0.0432 sec29.0778%10.0432 sec
General
dbfile0.0175 sec11.7728%50.0035 sec
String conversion0.0000 sec0.0021%10.0000 sec
Total script time:0.1486 sec

Comentarios

Karp pełnołuski - rekord Rybiego Oka

piekny Bardzo dobre (5)

Kleń - rekord Rybiego Oka

bardzo ladny Bardzo dobre (5)

Świnka - rekord Rybiego Oka

5 Bardzo dobre (5)

Miętus - rekord Rybiego Oka

4 Dobre (4)

boleń

5 Bardzo dobre (5)

Humor»

 Posición: 4 Cuenta de revisiones: 97

Rekinie nauki

Młody rekinek podpytuje ojca, starego rekina,
- Tato! Tato! Powiedz jak poluje się na ludzi?!
Stary rekin:
- Dobrze powiem ci. Jak zobaczysz człowieka w wodzie to podpływasz, wystawiasz płetwę grzbietową i okrążasz go pierwszy raz. Chwilę czekasz i okrążasz go drugi raz. Potem podobnie trzeci. Na koniec okrążasz go jeszcze jeden raz i dopiero wtedy możesz go zjeść.
- Tato! Tato! Ale po co mam go tyle razy okrążać!? Nie mogę go zjeść od razu?!
- Możesz i od razu, jeśli wolisz jeść razem z g....m.

Rekinie nauki
 • Actualmente 4 de 5 Estrellas.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 3,9/5 (97 valoraciones)

Gracias por tu valoración!

Ya has valorado esta página, sólo la puedes valorar una vez!

Tu valoración ha cambiado, gracias por contribuir!

Buscar

Publicidad

Rybie Oko/Otros/Reglamento SMS  

Reglamento SMS Premium

Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad i warunków uzyskiwania przez Klientów dostępu do zasobów i usług świadczonych w Serwisie internetowym „Rybie Oko” (www.rybieoko.pl) przez Krokus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 31 wpisaną do KRS pod numerem 0000032641, zwaną dalej Organizatorem, pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności poprzez przesłanie przez Klienta wiadomości SMS Premium na wskazany numer.

 1. Każdy z użytkowników telefonów komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość uzyskania odpłatnie dostępu do wyodrębnionej grupy zasobów bądź usług świadczonych przez Organizatora poprzez wysłanie określonej wiadomości SMS Premium pod wskazany numer.
 2. Organizator nie dokonuje i dokonywać nie będzie kontroli zgodności danych wskazanych przez osobę korzystającą z usług, o których mowa w pkt.1 z danymi właściciela telefonu komórkowego, z którego została wysłana wiadomość SMS.
 3. Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazane numery naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa aparat Klienta, z którego wysłano wiadomość. Opłata ta nie będzie zwracana Klientowi w żadnym wypadku.
 4. Do kosztów zamówienia zasobu będącego produktem należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient.
 5. Prawidłowe świadczenie usług opłacanych za pomocą wiadomości SMS uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej, na co Organizator nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane działaniem siły wyższej. Organizator dołoży jednak wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania usług.
 6. Usługami i zasobami, o których mowa w pkt.1 są w szczególności:
  • dostęp do artykułów,
  • dostęp do zdjęć,
  • dostęp do informacji,
  • produkty multimedialne,
  • gry i quizy,
  • telegramy
 7. Treść SMS służąca zamówieniu danego zasobu bądź usługi jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących dany zasób lub usługę.
 8. W przypadku usług dostępu po przesłaniu wiadomości Klient otrzyma na telefon komórkowy, z którego przesłano SMS Premium, wiadomość tekstową zawierającą kod dostępu pozwalający na przeglądanie wybranej zawartości przez określony daną usługą czas. Po upływie opłaconego okresu dostępu dalsze korzystanie z usługi wymaga dokonania kolejnej płatności poprzez wysłanie wiadomości SMS. Ważność kodu od dnia otrzymania go SMS-em to 3 dni. Jeśli przez ten czas kod nie zostanie wykorzystany jego działanie wygaśnie.
 9. W przypadku usług dostępu do zasobów, po przesłaniu wiadomości Klient otrzyma na telefon komórkowy, z którego przesłano SMS Premium zamówiony zasób.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub zamówionego zasobu w przypadku gdy Klient będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu. Organizator zastrzega, że wszystkie przesłane materiały i treści publikowane w serwise podlegają ocenie Moderatorów i mogą zostać ocenzurowane lub usunięte.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta kodu dostępu bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Klienta zakupu zasobu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zmówienia.
 13. Korzystanie z komercyjnej części serwisu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie przez Klienta otrzymanych kodów, a co za tym idzie uzyskania dostępu przez osoby nieuprawnione.
 15. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Klient zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej uwagi@rybieoko.pl
 16. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Organizator uzgodni z Klientem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie musi być wyższa niż opłata, jaką naliczył operator telefonii komórkowej za wysłanie SMS Premium.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych przez Klienta.
 18. Na zasadzie art. 18 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 959.06.2004 z późn. zm.) Organizator wskazuje, że niezbędne do wykonania usług objętym regulaminem jest przetwarzanie przez Organizatora danych eksploatacyjnych, obejmujących:
  Numer telefonu, z którego nawiązywane jest połączenie z serwisem lub z którego nawiązano połączenie lub wysłano SMS.

Los asuntos y comentarios

 
RSS 2.0
E-mail al administrador Versin de la impresion Ayuda Bichos Libro de la huésped
Reklamy Krokus: Firma "Wszywka" zaprasza producentów odzieży oraz hurtownie dodatków krawieckich do współpracy, patrz: Metki i wszywki odzieżowe pragnie zinteresować swą ofertą metek i wszywek odzieżowych również osoby prywatne, zainteresowane niskimi nakładami.

Rybie Oko se dedica a cada uno. Cada uno puede ofrecerse voluntariamente y ayudar con el edificio, la moderación y la administración. Cualquier persona que estará interesado en crear su propia visión de este foro puede escoger una pieza para ir con. Puede ser también la sección existente (humor ex, aguas, acoplamientos, los etc.) o nuevo. Si usted está interesado en crear el terraplén del RO esto y nos dice lo que usted quisiera hacer. Los administradores y los asesores existentes decidirán si usted merece hacer esto.